Wyszukaj:
Urząd Miasta i Gminy Skoki
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
•  Wykazy
•  Ogłoszenia o przetargach
  Informacje ogólne
•  Aktualne ogłoszenia
•  Wybory Prezydenta RP
•  Wybory samorządowe
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  Wybory ławników
•  Referendum ogólnokrajowe
  Gmina
•  Akt utworzenia Gminy
•  Organizacja
•  Strategia rozwoju
•  Statut gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Strategia rozwiązywania problemów społecznych
  Rada Miejska Gminy Skoki
•  Aktualne ogłoszenia i zawiadomienia
•  Siedziba i dane kontaktowe
•  Skład osobowy Rady
•  Komisje Rady
•  Sesje Rady - projekty materiałów
•  Sesje Rady - materiały z obrad sesji
•  Rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Skoki 2014-2018
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym
  Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
•  Burmistrz
•  Rejestr Zarządzeń Burmistrza
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Sprawozdania z działalnośći
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Jednostki Pomocnicze Gminy
•  Jednostki pomocnicze
  Jednostki Organizacyjne Gminy
•  Jednostki organizacyjne
  Urząd Miasta i Gminy
•  Struktura organizacyjna - Kontakt
•  Załatwianie spraw
•  Obsługa w języku migowym
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Przetargi
•  Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś EURO
•  Praca w Urzędzie
•  Kontrole w Urzędzie
  Finanse Gminy
•  Wykaz jednostek objętych konsolidacją
•  Dług publiczny
•  Budżet
•  Ciężar publiczny
•  Pomoc publiczna
•  Wieloletnia prognoza finansowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki i opłaty 2010 rok
•  Podatki i opłaty 2011 rok
•  Podatki i opłaty 2012 rok
•  Podatki i opłaty 2013 rok
•  Podatki i opłaty 2014 rok
•  Podatki i opłaty 2015 rok
  Opłata za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
•  2015 rok
  Wyniki badań wody ZWiK
•  2014 rok
•  2015 rok
  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
•  Ochrona Środowiska
•  Program usuwania azbestu
  Gospodarka przestrzenna
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
•  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Gospodarka komunalna
•  Mienie komunalne
•  Przydział mieszkań komunalnych
•  Komunalizacja mienia
  Organizacje pozarządowe
•  zlecanie zadań
•  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Komunikaty
  Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
•  Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego
•  Monitor Polski
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
•  Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej
Pomoc
Statystyki

3697256
od 16 czerwca 2003 r.


 Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

NIP 766-19-68-104    REGON 572140583

tel. (061) 8-925-800    fax. (061) 8-925-803

 

 

Godziny urzędowania (przyjęć interesantów):

poniedziałek 9:00 – 17:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

w każdą środę w godzinach 12.00 - 15.30

Mając na uwadze sprawną organizację przyjęć interesantów oraz jak najkrótszy czas oczekiwania,  zalecamy kontakt z pracownikiem sekretariatu w celu uzgodnienia godziny spotkania tel. 61 8925 800.

 

e-mail: sekretariat(at)gmina-skoki.pl

www: http://www.gmina-skoki.pl

Zbiór aktów prawa miejscowego: 

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19931

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl oraz profilu zaufanego.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/UMIGS/SkrytkaESP

W formie identyfikatora URL:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UMIGS

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Skoki: ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » Inne klasyfikacje » Klasyfikacja terytorialna » Wielkopolskie » powiat wągrowiecki » Skoki.

Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest możliwe w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki: 900 - 1700, od wtorku do piątku 730 – 1530) do Sekretariatu (I piętro, pok. 13) następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Szablony wniosków i podań akceptowane przez UMIGS wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl w zakładce Urząd/Co i jak załatwić w Urzędzie.

 

                                                       Numery z systemu TERYT

 

                                     3028053     GMINA SKOKI

                                     3028054    SKOKI - MIASTO

                                     3028055    SKOKI - OBSZAR WIEJSKI

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2014 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystegoużytkowania, dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego

prosimy kierować na rachunek bankowy w BS Gniezno o/ Skoki o numerze

43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

Wpłaty WADIUM prosimy kierować na rachunek bakowy  BS Gniezno o/ Skoki o numerze

58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 

Osoby odpowiedzialna za:

Wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

Wprowadzenie informacji do podstrony BIP:Kamila Fredrych  061 8 925 811 (5 / 06 / 2006)  Marianna Gregorczuk  061 8 925 808 (5 / 05 / 2004) 


Zaakceptowanie treści informacji: Sekretarz Gminy ( 1 / 01 / 2003 )

Redaktor BIP: Witold Bzdęga

 

 

 

 


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. z 2001  r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami)

 informacja publiczna, będąca w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, która nie została udostępniona w BIP, będzie udostępniona na wniosek.