Przedszkole Samorządowe w Skokach, ul. Sienkiewicza 19, 62-085 Skoki

tel.  (61) 8 124 982

Kierownik jednostki: Dyrektor, Małgorzata Futro