Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie 14 kwietnia do 8 czerwca 2005 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

w okresie od 14 kwietnia do 8 czerwca 2005 roku.

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę lamp oświetlenia ulicznego ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2005,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla wyboru dostawcy sprzętu komputerowego, notebooka, oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ścinkę poboczy dróg gminnych, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej w miejscowości Potrzanowo, Gmina Skoki II etap, zatwierdzenie siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie zatwierdzenia cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działek będących własnością Gminy Skoki,

O      w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku położonym w Rejowcu nr 35 przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemców,

O      w sprawie organizacji obchodów „Dni Miasta i Gminy Skoki”,

O      w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami),

O      w sprawie ustalenia stawek opłat za ustawienie punktu działalności handlowo-usługowej lub rozrywkowej podczas obchodów „Dni Miasta i Gminy Skoki”,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont ulicy Jana Pawła II w Skokach, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2005/2006,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Grzybowo-Grzybowice Gmina Skoki, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej.

 

         W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, na wniosek zobowiązanych, podjął 5 decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty należności  z tytułu przyłącza wodociągowego.

 

Sprawy bieżące

O      W dniu 16 maja rozstrzygnięty został przetarg na dostawę lamp oświetlenia ulicznego ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach. Przetarg wygrała firma Solar Elektro Sp. z o.o. z Łodzi, która dostarczy 25 lamp o określonych parametrach za kwotę 32 290,25 zł.

O      W dniu 28 kwietnia rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na prace równania i wałowania dróg gminnych w 2005 roku. Przetarg wygrał Zakład Remontów Dróg Gruntowych Jerzego i Karola Bocheńskich z Czerwonaka. Łączna wartość oferty wyniosła 47 531,20 zł (tj O,20 zł/m2 równania i wałowania drogi). Realizacja niniejszego zadania dobiega końca.

O      W dniu 23 maja rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, notebooka i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Przetarg wygrała firma Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp.j., Kołobrzeg. Zgodnie z przedstawioną ofertą, firma dostarczy 7 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz 1 notebooka, za kwotę 33 452,46 zł..

O      W dniu 30 maja rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na ścinkę poboczy dwóch dróg gminnych tj. drogi do wsi Brzeźno (na odcinku od skrzyżowania  z drogą wojewódzką do wsi Brzeźno) oraz ulicy Skockiej w Potrzanowie (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 32 360 do skrzyżowania z ul. Smolarki). Do przetargu przystąpiło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta i Jacek Majdeccy z Lisewa, cena oferty 20 450,25 zł. Trwają procedury poprzedzające podpisanie umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych).

O      W dniu 1 czerwca rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej w miejscowości Potrzanowo II etap (do Pałacu). W przetargu brało udział 3 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan z Dopiewa - łączna kwota oferty188 482,30 zł. Trwają procedury poprzedzające podpisanie umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych).

O      Wybrana w drodze przetargu firma RADINSTALBUD zakład instalacyjny Kazimierza Radeckiego z Kcyni, jest w końcowej fazie realizacji budowy sieci wodociągowej we wsi Budziszewice. Zgodnie z założeniami całe przedsięwzięcie powinno zostać zakończone 2 sierpnia br.

O      W pierwszej połowie maja odnowione zostało oznakowanie poziome ulic na terenie Miasta Skoki.

O      W związku ze zgłaszanymi postulatami mieszkańców wsi Glinno, dokonano rozbudowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Glinno, poprzez ustawienie dwóch punktów oświetleniowych.

O      Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu Rejowiec-Ignacewo i Wysoka.

O      Przygotowano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 w Rejowcu (budynek nr 35). Lokale przeznaczone są do sprzedaży wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

O      W trakcie przygotowania do sprzedaży jest 5 lokali w Rejowcu (budynek nr 6) oraz 6 lokali w Skokach – Piła Młyn. Obecnie trwają prace nad projektem podziału gruntu pod lokalami.

O      Zakończono proces zamiany gruntów pomiędzy Gminą Skoki a RSP w Lechlinie. Zamiana gruntów wiązała się z przejęciem przez Gminę własności terenu byłej oczyszczalni a obecnej przepompowni ścieków.

O      Podjęto proces ubiegania się o przejęcie z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2 działek zlokalizowanych we wsiach Stawiany i Rejowiec (tereny przepompowni ścieków). Pełna dokumentacja działek wraz z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie gruntu, złożona została w Agencji Nieruchomości Rolnych

O      Trwa proces komunalizacji działek w Potrzanowie, Rejowcu i Skokach, zebrano dokumentację niezbędną do sporządzenia karty inwentaryzacyjnej.

Przetargi w Gminie

O      W dniu 25 maja 2005 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na remont ulicy Jana Pawła II w Skokach. W ramach niniejszego zadania planowany jest remont nawierzchni chodników, podłączenie rynien z budynków do kanalizacji deszczowej, wymiana przyłączy wodociągowych oraz remont nawierzchni drogowej zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca br.

O      W dniu 1 czerwca 2005 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Grzybowo-Grzybowice, Gmina Skoki. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 01.08.2005 r.

Sprawozdanie sporządziła - Blanka Gaździak

Metadane

Źródło informacji:Blanka Gaździak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blanka Gaździak
Data wprowadzenia:2005-11-18 13:47:06
Opublikował:Blanka Gaździak
Data publikacji:2005-11-18 13:50:57
Ostatnia zmiana:2005-11-18 13:50:57
Ilość wyświetleń:1659
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij