Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie 9 luty do 18 marca 2005 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

za okres od 9 lutego do 18 marca 2005 roku.

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

O      w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki nr 1361, położonej w Skokach przy ulicy Akacjowej,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla wyboru dostawcy artykułów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w 2005 r., zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu w Budziszewicach II etap, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych, przewidzianych do sprzedaży na terenie byłego POD „Zacisze” w Sławicy,

O      w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Skoki na rok 2005, środków finansowych na dożywianie,

O      w sprawie określenia terminów przekazywania z budżetu Miasta i Gminy Skoki dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w Skokach,

O      w sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2004, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia osób sprawdzających pod względem merytorycznym dowody księgowe dotyczące wydatków budżetowych, przed przekazaniem ich do realizacji w Referacie Gospodarki Budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,

O      w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów komunalnych do dzierżawy.

 

Decyzje administracyjne

O      4 decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

O      35 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego(w tym 3 odmowne),

O      16 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

O      6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

O      81 wydanych dowodów osobistych.

 

Informacje bieżące

W ramach planowanej  inwestycji we wsi Budziszewice przewidziano do wykonania

Zlecono opracowanie map pod budowę wodociągu do odległych nieruchomości w miejscowościach Wysoka, Ignacego, Rejowiec. Realizację inwestycji przewidziano na drugie półrocze bieżącego roku.

Na mocy Uchwały Nr XXXII/202/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2005 r. w  sprawie zbycia gruntu gminnego, zlecono prace geodezyjne w związku z wydzieleniem terenu w rejonie ulicy Polnej i Topolowej.

Wykonano podkłady geodezyjne pod planowaną inwestycję budowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Łosiniec. Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożony został do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kolejnym etapem przygotowania do realizacji inwestycji będzie wykonanie dokumentacji technicznej.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku opracowano projekt regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy. Do dnia 18 marca br. zostało złożonych 151 wniosków obejmujących ok.350 uczniów.

W ramach akcji zimowego utrzymania dróg prowadzono wyrywkową kontrolę zakresu i jakości świadczonych usług (wizje lokalne). Wraz z początkiem sezonu wiosennego przystąpiono do remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych systemem gospodarczym.

W związku z pojawiającymi się przypadkami pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, rozpoczęto akcję wyrywkowej kontroli w terenie.

W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 39/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. wyznaczającym datę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki w okręgu wyborczym nr 2 na dzień 8 maja 2005 r., uruchomione zostały procedury wyborcze. Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym, zgłoszenia list kandydatów na radnych można dokonać do 8 kwietnia br.

 Sprawozdanie sporządziła Blanka Gaździak, Sekretarz Gminy

 

Metadane

Źródło informacji:Blanka Gaździak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blanka Gaździak
Data wprowadzenia:2005-11-18 14:01:10
Opublikował:Blanka Gaździak
Data publikacji:2005-11-18 14:03:13
Ostatnia zmiana:2005-11-18 14:03:13
Ilość wyświetleń:1267
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij