Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie 19 marca do 12 kwietnia 2005 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

za okres od 19 marca  do 12 kwietnia 2005 roku.

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

O      w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „prace równania i wałowania dróg gminnych w 2005 roku”, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla wyboru dostawcy sprzętu komputerowego, notebooka, oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów komunalnych w Szczodrochowie do dzierżawy,

O      w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę działki 214/10 w Potrzanowie,

O      w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę,

O      w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2005,

O      w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych – przewidzianych do sprzedaży na terenie byłego POD „Zacisze” w Sławicy,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „prace równania i wałowania dróg gminnych w 2005 roku”, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie określenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące własność Gminy Skoki,

O      w sprawie zatwierdzenia kosztów realizacji inwestycji planowanych do poniesienia w roku 2005 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach ze środków własnych.

 

Zaświadczenia i Decyzje

W okresie sprawozdawczym wydano:

O      35 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego (w tym 2 odmowne),

O      18 decyzji wymiarowych w zakresie podatku,

O      2 zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,

O      2 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

O      3 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

O      3 zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,

O      2 poświadczenia zamieszkania,

O      1 decyzja  o wymeldowaniu z pobytu stałego,

O      1 decyzja o odmowie zameldowania na pobyt stały,

O      7 dowodów osobistych,

O      23 zarejestrowane akty urodzenia, małżeństwa, zgonu.

 

Przetargi w Gminie

W dniu 28 lutego  w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszony został przetarg na wykonanie sieci wodociągowej we wsi Budziszewice. W ramach inwestycji przewidziano do wykonania

 

W dniu 23 marca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na prace równania i wałowania dróg gminnych w 2005 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 11 kwietnia. W budżecie Gminy na zadanie równania i wałowania dróg w 2005 roku przeznaczono kwotę 50 000 zł., cena najtańszej oferty złożonej w ramach niniejszego przetargu wyniosła 60 097 zł. W związku z zaistniałą sytuacją przetarg unieważniono. W dniu 12 kwietnia ogłoszony został ponowny przetarg, w którym zmniejszono zakres prac tj. ilość dróg objętych równaniem i wałowaniem. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 28 kwietnia 2005 roku.

 

W dniu 24 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na  dostawę sprzętu komputerowego, notebooka i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Skoki. W ramach niniejszego zadania przewidziano zakup 7 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz 1 notebooka. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 8 kwietnia. W związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, która była przeznaczona na sfinansowanie zadania, przetarg został unieważniony. W najbliższym uruchomiona zostanie ponownie procedura przetargowa.

 

Sprawy bieżące

W dniu 4 kwietnia złożony został wniosek na dofinansowanie  remontu świetlicy wiejskiej, budowę i wyposażenie boisk, urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych oraz budowę chodnika we wsi Rościnno z Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Wniosek złożono do jednostki wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w drugim dniu naboru wniosków. Wartość całego zadania oszacowano na kwotę 549 980 złotych, z tego 360 642 złote (tj. 80% inwestycji) planuje się sfinansować ze środków SPO.

 

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej pod planowaną inwestycję budowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Łosiniec.

Zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych pod budowę nawierzchni drogowej Grzybowo – Grzybowice.

 

W związku z uchwałą nr XXXII/201/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży działek gminnych (powstałych w wyniku podziału terenu dawnego POD „Zacisze”), trwa  przyjmowanie wniosków w sprawie nabycia działek na zasadzie prawa pierwokupu.

 

Zaopiniowano pozytywnie 3 programy gospodarki odpadami, związane z działalnością firm na terenie Gminy Skoki.

Zorganizowano szkolenie dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Skoki z zakresu wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska. W szkoleniu uczestniczyło 19 przedstawicieli podmiotów gospodarczych z terenu Gminy.

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów do odnowień i zadrzewień na terenie Gminy, przygotowano do odnowień 2,96 ha lasów gminnych.

W ramach rozpoczętej akcji kontroli gospodarki odpadami komunalnymi, przeprowadzono weryfikację podmiotów, które otrzymały koncesję na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki.

Podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia procesu rekultywacji wyłączonego z eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Rejowcu. Pierwszym etapem działania było złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu o wyznaczenie kierunku rekultywacji.

Sprawozdanie sporządziła, Blanka Gaździak, Sekreyarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Blanka Gaździak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blanka Gaździak
Data wprowadzenia:2005-11-18 14:08:07
Opublikował:Blanka Gaździak
Data publikacji:2005-11-18 14:10:51
Ostatnia zmiana:2005-11-18 14:10:51
Ilość wyświetleń:1430
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij