Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie 10 grudnia 2005 do 31 stycznia 2006

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

w okresie od 10 grudnia 2005  do 31 stycznia 2006 roku

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

O      W sprawie inwentaryzacji aktywów finansowych (zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych), papierów wartościowych, wartości niematerialnych i prawnych, należności wobec podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, pozostałych należności i zobowiązań, oraz pozostałych aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2005 roku.

O      W sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki „pogotowia kasowego” w kasie Urzędu Miasta i Gminy Skoki na rok 2006.

O      W  sprawie wyłączenia ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek nr 1266/13 i 858/8 w Skokach oraz 638/1 w Potrzanowie będącej własnością Gminy Skoki.

O      W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gminnej nr 174/4 w Rościnnie oraz powołania komisji przetargowej,

O      W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż działki gminnej nr 1081/2, położonej w rejonie ulicy Polnej w Skokach oraz powołania komisji przetargowej.

O      W sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kosztów realizacji inwestycji planowanych do poniesienia w roku 2005 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach ze środków własnych.

O      W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2005.

O      W sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu do sprzedaży działki zabudowanej nr 101/3 położonej w Rejowcu.

O      W sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu do sprzedaży działki letniskowej nr 1516 położonej w Skokach.

O      W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum Nr 1 na rok szkolny 2005/2006.

O      W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Skokach – II etap, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej.

O      W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka – ulica Graniczna, cz. Okrężna i Podgórna, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      W sprawie zatwierdzenia cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działki będącej własnością Gminy Skoki (działka nr 164/2 w Lechlinie) oraz ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na jej zbycie,

O      W sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 192 o pow.

O      W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rejowcu obejmującej działkę nr 89/4 o pow. 0,1224 ha oraz powołania Komisji Przetargowej.

O      W sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 581/7 o pow. 0,0956 ha położonej w Skokach przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

O      W sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Skoki na rok 2006, środków finansowych na dożywianie.

 

Sprawy bieżące

Podano do publicznej wiadomości wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości:

O      działki zabudowanej nr 101/3 o pow. 0,07 ha położonej w Rejowcu,

O      działki letniskowej nr 1516 o pow. 0,0492 ha,  położonej w Skokach Karolewie,

O      nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 192 o pow. 0,0591 ha położoną w Sławicy (przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej),

O      nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 581/7 o pow. 0,0956 ha położonej w Skokach,

O      działki nr 394 o pow. 0,14 ha, położonej w Potrzanowie.

Zakończono sprzedaż działek na terenie dawnego POD „Zacisze”. Łączny dochód ze sprzedaży działek wyniósł ponad 320 tys. zł.

Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego gruntów przeznaczonych pod połączenie ulic Kościuszki z Rakojedzką.

Zlecono wykonanie wyceny: działki nr 68 o pow. 0,94 ha, położonej w Kakulinie oraz działki nr 94/18 o pow. 0,1501 ha, położonej w Potrzanowie. Powyższe działki Rada Miejska Gminy Skoki przeznaczyła do sprzedaży uchwałami Nr XXXI/284/2001 i X/74/2003.

Ze względu na brak zainteresowanych, działek dotychczas nie sprzedano.

Zlecono  opracowanie mapki dla celów projektowych pod planowany wodociąg we wsi Wysoka. Po wykonaniu mapki  opracowana zostanie dokumentacja techniczna a następnie zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji.

W dniu 15 grudnia 2005 r. Firma Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan zakończyła budowę nawierzchni ulicy Osiedlowej w Skokach. Zgodnie z umową wykonano nawierzchnię z krawężnikami o dł. 336 mb (przy szerokości 5 m).

Trwają prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego we wsi Wysoka. Planuje się wykonanie 8 punktów świetlnych na istniejących słupach energetycznych wzdłuż dróg gminnych.

Trwają spotkania Burmistrza z mieszkańcami poszczególnych sołectw. W ostatnim okresie odbyły się spotkania w Niedźwiedzinach, Raczkowie, Kuszewie, Kakulinie, Roszkówku.

W dniu 25 stycznia w Urzędzie Gminy odbyła się narada sołtysów, w której uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii, który rzekazał informacje nt.: zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy, terenowych obwodów urzędowego badania mięsa zwierząt rzeźnych i enzoetycznej białaczki bydła.

Trwa akcja zimowego utrzymania dróg.

 

Przetargi w Gminie

Ogłoszono następujące przetargi:

1.      Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Skokach – II etap. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi  14 marca br. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 1057,5 m kanalizacji oraz wykonanie 25 przyłączy sanitarnych.

2.      Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka – ulice: Graniczna, część Okrężnej i Podgórnej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni drogowej ulicy Granicznej i częściowo Okrężnej  o długości 413 m i szerokości 5 m oraz  ulicy Podgórnej na odcinku 345 m i szerokości 5 m ze ściekami  ulicznymi i przykanalikami kanalizacji deszczowej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 16 marca br.

3.      Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rejowcu, obejmującej działkę nr 89/4 o pow. 0,1224 ha. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 18 tys. zł. Przetarg odbędzie się 28 lutego br.

 

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki gminnej nr 174/4 o pow. 0,0708 ha w Rościnnie. Cena wywoławcza wynosiła 8 950 zł, działkę sprzedano za kwotę 9 040 zł.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i sportu. Konkurs wygrało Stowarzyszenie PN Klub Sportowy Wełna Skoki. Kwota dofinansowania zadania przez Gminę Skoki  wyniesie 88 400 zł.

Ze względu na brak zainteresowania ofertą nie odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły w budowie położonej w Lechlinie obejmującej działki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha. Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość z dnia 8 listopada nie został rozstrzygnięty ze względu na brak postąpienia uczestników przetargu.

Negatywnym wynikiem zakończył się również przetarg na sprzedaż działki gminnej nr 1081/2 o pow. 0,3026 ha położonej w rejonie ul. Polnej w Skokach. Pomimo wpłaconego w terminie wadium do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.

 

 Sprawozdanie sporządziała Blanka Gaździak, Sekretarz Gminy.

Metadane

Źródło informacji:Blanka Gaździak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blanka Gaździak
Data wprowadzenia:2006-02-01 10:10:09
Opublikował:Blanka Gaździak
Data publikacji:2006-02-01 10:11:46
Ostatnia zmiana:2006-02-01 10:11:46
Ilość wyświetleń:1449
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij