Uchwała nr XLVII/378/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 r.

Uchwała nr XLVII/379/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036.

Uchwała nr XLVII/380/2022 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XXXIV/297/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko

Uchwała nr XLVII/381/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położnej w Chociszewie.

Uchwała nr XLVII/382/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku nr 11 przy ulicy Zamkowej w Skokach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 78/2.

Uchwała nr XLVII/383/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 4 w miejscowości Stawiany wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 1/13.