Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie 14 marca do7 kwietnia 2006 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

w okresie od 14 marca do 7 kwietnia 2006 roku.

 

 

WYDANE ZARZĄDZENIA

·        W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gminnej nr 394 w Potrzanowie i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.

·        Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki letniskowej nr 1561 położonej w Skokach i powołania komisji do przeprowadzenia tego przetargu.

·        W sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami).

Rozłożono na raty płatność należności z tytułu przyłącza kanalizacyjnego, na wniosek zobowiązanego ze względu na trudną sytuację finansową. Należność uregulowana zostanie w 4 kolejnych miesięcznych ratach, po 75,00 zł każda.

·        W sprawie przedstawienia organowi  stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

·        W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 581/7 o pow.

·        W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas nieokreślony gruntu stanowiącego część działki nr 3/3 o pow. 0,1400 ha położonej w Sławie Wielkopolskiej.

·        W sprawie zmiany składu komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Kościuszki w Skokach – II etap.

·        W sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły w budowie położonej w Lechlinie obejmującej działki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha oraz powołania komisji przetargowej.

·        W sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu do sprzedaży działki nr 35/2 położonej w Rejowcu.

·        W sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu do sprzedaży działki nr 68 w Kakulinie.

·        W sprawie zatwierdzenia cen sprzedaży drewna pozyskanego z działki nr 6 w Niedźwiedzinach, będącej własnością Gminy Skoki.

·        W sprawie wyłączenia ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek nr 6 w Niedźwiedzinach oraz nr 96 w Łosińcu, będących własnością Gminy Skoki.

·        W sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu do sprzedaży działek  położonych w Potrzanowie, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania istniejących działek letniskowych.

·        W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.

 

INFORMACJE BIEŻĄCE

Wykazano do sprzedaży działki nr 35/2 w Rejowcu oraz nr 68 w Kakulinie.

Sporządzono wykaz do sprzedaży 6 działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości letniskowych w Potrzanowie.

Wyceniono działkę nr 1146/3 położoną w Skokach przy ulicy Polnej.

Zakończono prace związane z zakładaniem oświetlenia dróg we wsi Wysoka. W dniu 7 kwietnia br. nastąpił odbiór prac.

Rozpoczęto prace porządkowe na działce gminnej przy ulicy Krętej. Teren przygotowywany jest do zagospodarowania pod budowę placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Skoków.

Utwardzono kruszywem z recyklingu drogę dojazdową do boiska sportowego w Skokach.

Trwają prace malarskie w świetlicy wiejskiej w Rościnnie.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza wodociągowego do oddalonych posesji we wsi Wysoka.

Z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych przejęte zostały działki położone w Brzeźnie, zabudowane obiektem kotłowni, z planowanym przeznaczeniem budynku na świetlicę wiejską.

Zorganizowano spotkanie sołtysów z przedstawicielem Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie sposobów  przeciwdziałania zagrożeniom wystąpienia  ptasiej grypy.

W dniu 21 marca odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami ulicy Jana Pawła II w Skokach. Na spotkaniu omówiono przebieg modernizacji ulicy Jana Pawła II.

Dobiega końca cykl spotkań Burmistrza z mieszkańcami poszczególnych sołectw.

Wysłano obciążenia za dzierżawę gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo. Termin płatności czynszu upływa z końcem kwietnia.

Trwają procedury związane z udzielaniem kredytów preferencyjnych (suszowych), na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Składane przez rolników wnioski przesyłane są do zaopiniowania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach ZPORR budowy dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa.

W ramach działań podejmowanych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zorganizowano II Turniej Halowej Piłki Nożnej „Zielon-Cup”. W turnieju wzięło udział 6 drużyn reprezentujących samorządy. Były to drużyny reprezentujące: powiat poznański i wągrowiecki oraz gminy Czerwonak, Swarzędz, Murowana Goślina i Skoki.

Złożono wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o dofinansowanie pobytu delegacji naszej partnerskiej Gminy Bardowick podczas Dni Skoków.

 

PRZETARGI

Ogłoszono i rozstrzygnięto:

·        Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Potrzanowie, ul. Skocka (od skrzyżowania z ul. Borówiec do skrzyżowania z ul. Kolonia). Zadanie obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 1500 mb. W przetargu wzięły udział 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z o.o., Chodzież – cena oferty 243 988,35 zł. Podpisano umowę, zakończenie robót zaplanowano do 30 czerwca br.

·        Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Skokach – II etap.  W ramach inwestycji zaplanowano budowę 1057,5 m kanalizacji oraz wykonanie 25 przyłączy sanitarnych. Przetarg wygrała firma Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych s.c. z  Wągrowca. Zadanie zrealizowane zostanie za kwotę 199 099,64 zł. Planowany termin zakończenia prac -  zgodnie z podpisaną umową - do 30 czerwca br.

·        Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji obwodnicy na drodze 196 w Skokach. Przetarg ogłoszono na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w Wągrowcu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Comlnwest Michał Wajrak z Konina. Zwycięska firma opracuje i przedstawi koncepcję przebiegu obwodnicy na drodze 196 w Skokach do 1 sierpnia br. Usługę wyceniono na kwotę 37 000,00 zł.

·        Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 348 o pow. 0,0309 ha położoną we wsi Sławica. Nieruchomość sprzedano za kwotę 8 179,60 zł.

·        Przetarg na prace równania i wałowania dróg gminnych w 2006 roku. Prace obejmować będą 60 km dróg na terenie Miasta i Gminy Skoki. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zakład Remontu Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki z Czerwonaka. Cena oferty 36 000,00 zł. Dotychczas wykonano prace równania w sołectwach Budziszewice i Potrzanowo oraz na terenie Miasta.

·        Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka – ulice: Graniczna, część Okrężnej i Podgórnej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni drogowej ulicy Granicznej i częściowo Okrężnej  o długości 413 m i szerokości 5 m oraz  ulicy Podgórnej na odcinku 345 m i szerokości 5 m ze ściekami  ulicznymi i przykanalikami kanalizacji deszczowej. Przetarg wygrała firma Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan z Dopiewa. Przedsięwzięcie wykonane zostanie do 31 sierpnia br. za kwotę 652 220,01 zł.

Ogłoszono

·        Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 101/3 w Rejowcu. Cena wyjściowa działki o pow. 0,07 ha wynosi 10 500,00 zł. Przetarg odbędzie się 14 kwietnia br.

·        Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 394 o pow. 1 400 m2 w Potrzanowie. Cena wyjściowa działki 6 730,00 zł. Rozstrzygnięcie zaplanowano na 14 kwietnia br.

·        Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej nr 1516 o pow. 492m2, położonej w Skokach – Karolewie. Cena wyjściowa działki 15 006,00 zł. Rozstrzygnięcie zaplanowano na 4 maja br.

·        Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły w budowie położonej w Lechlinie, obejmującej działki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 262 300,00 zł. Przetarg odbędzie się 19 maja br.


Sprawozdanie przygotowała, Blanka Gaździak Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Blanka Gaździak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blanka Gaździak
Data wprowadzenia:2006-04-07 14:38:27
Opublikował:Blanka Gaździak
Data publikacji:2006-04-07 14:40:16
Ostatnia zmiana:2006-04-07 14:40:16
Ilość wyświetleń:2047
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij