Stawki podatku rolnego na rok 2018                                     

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla działek rolnych  – 
260,00 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XXXIII/255/2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2018