Stawka podatku leśnego na rok 2018 wynosi 43,3532 za 1ha fizyczny lasu

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963)