Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Zakresy działania i składy osobowe Komisji

Komisja Rady Miejskiej Gminy Skoki

 Komisja Rewizyjna

 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 

             Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną (art. 18a Ustawy o samorządzie gminnym). W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy.

             Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę

w zakresie kontroli. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera, na wniosek Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu komisja.

             Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

             

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1.

Janecko Stanisław – Przewodniczący

2.

Babrakowski Piotr - członek

3.

Dembiński  Jerzy – Członek

4.

Kaniewski Stanisław  - Członek

5.

Witek Roman  - członek

 

 

Komisja Finansów, Rozwoju  Gminy i  Komunikacji

             

             Przedmiotem pracy Komisji jest opiniowanie wniosków i projektów uchwał w zakresie gospodarki finansowej gminy, kierunków rozwoju gminy, promocji  gminy, drogownictwa i komunikacji oraz inne zadania określone w statucie i  ustawie o samorządzie gminnym.

Członków komisji wybiera Rada, natomiast Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.

Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

             Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.

 

 

 

 

 

Skład Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji

1.

Dembiński Jerzy  - Przewodniczący

2.

Deminiak Franciszek - Zastępca przewodniczącego

3.

Janecko Stanisław - Członek

4.

Kujawa Zbigniew - Członek

5.

Nowak Wiesław - Członek

 

 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony  Środowiska , Porządku Publicznego i Inwentaryzacji.

 

 

Przedmiotem pracy Komisji jest opiniowanie wniosków i projektów uchwał w zakresie problematyki rolnictwa, funduszy pomocowych dla rolnictwa, ochrony  środowiska, gospodarki mieszkaniowej i  porządku publicznego oraz zadania  związane z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami komunalnymi, a także przygotowanie  i  zatwierdzanie dokumentów umożliwiających przekazanie przez wojewodę majątku  na rzecz gminy.

Członków komisji wybiera Rada, natomiast Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.

Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

             Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.

 

 

Skład Komisji   Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony  Środowiska ,Porządku Publicznego

i Inwentaryzacji

1.

Kozłowska Maria - Przewodnicząca  

2.

Witek Roman - Zastępca przewodniczącego

3.

Grabiński Paweł - członek

4.

Kaniewski Stanisław - członek

5.

Sommerfeld Arkadiusz - członek

 

 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i  Rekreacji

Przedmiotem pracy Komisji jest opiniowanie wniosków i projektów uchwał w zakresie szkolnictwa i oświaty oraz wychowania przedszkolnego, kultury, w tym biblioteka gminna, świetlice wiejskie i ochrona zabytków, sportu, turystki oraz rekreacji, ochrony zdrowia, opieki  społecznej  i spraw socjalnych.

Członków komisji wybiera Rada, natomiast Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.

Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

             Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.

 

 

Skład Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i  Rekreacji

1.

Sawińska Jolanta - Przewodnicząca  

2.

Kramer Alicja - Zastępca przewodniczącego

3.

Babrakowski Piotr - członek

4.

Matuszak Aneta - członek

5.

Wiesława Surdyk - Fertsch - członek

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gregorczuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marianna Gregorczuk
Data wprowadzenia:2015-01-07 10:38:19
Opublikował:Marianna Gregorczuk
Data publikacji:2015-01-07 10:47:26
Ostatnia zmiana:2015-04-17 12:29:44
Ilość wyświetleń:1057
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij