Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.)., w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej Gminy Skoki kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2023 r. Rada Miejska Gminy Skoki dokona wyboru:

 

 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu;

   

   

 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

   

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).

  W załączniku informacja Burmistrza oraz dokumenty do zgłoszenia kandydata na ławnika.