W 2015 roku do organów Gminy Skoki nie wpłynęła żadan petycja.