<>

Stawka podatku leśnego na rok 2021 wynosi 43,3048 za 1ha fizyczny lasu

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. z 2020, poz. 983)