Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


PRZETARGI
    Plany postępowań o udzielenie zamówień (0)
        2017 rok (1)
        2018 rok (1)
    Nieruchomości gminne (0)
        Sprzedaż w drodze przetargu (7)
        Dzierżawa w drodze przetargu (0)
        Wyniki przetargów (0)
        Wykazy (1)
            Wykazy (9)
    Inwestycje, remonty gminne, zakupy, usługi. (0)
        Ogłoszenia o przetargach (1)
        Informacja z otwarcia ofert (1)
        Wyniki przetargów (5)
        Zamówienia poniżej 30 tyś EURO (0)
            Zamówienia do 30 tys. euro - zakupy (1)
    Kredyty (1)
    Przetarg na sprzedaż samochodu (0)

Komunikaty
    Aktualne ogłoszenia, zawiadomienia i konsultacje (0)
        Konsultacje z mieszkańcami Gminy Skoki (1)
        Zagospodarowanie przestrzenne (3)

Gmina
    Akt utworzenia Gminy (1)
    Charakterystyka gminy (1)
    Dane statystyczne mieszkańców Gminy (1)
    Dokumenty strategiczne, programy (5)
        Statut gminy (1)
        Strategia rozwiązywania problemów społecznych (1)
    Stowarzyszenia, spółki i związki międzygminne (1)

Rada Miejska Gminy Skoki
    Aktualne ogłoszenia i zawiadomienia (0)
    Siedziba i dane kontaktowe (1)
    Skład osobowy Rady (1)
    Komisje Rady (0)
        Zakresy działania i składy osobowe Komisji (1)
        Plany pracy Komisji (0)
            Plany pracy Komisji (1)
        Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej (0)
            Komisja Rewizyjna (0)
                2006-2010 (15)
                2010-2014 (32)
                2014-2018 (25)
    Sesje Rady (0)
        Projekty materiałów pod obrady (0)
            Sesje Rady - projekty materiałów (0)
        Materiały z obrad (0)
            Protokoły i uchwały z sesji Rad (0)
                kadencja 2002-2006 (0)
                    2002 (0)
                        III (1)
                        II (1)
                        IV (1)
                        I (1)
                    2003 (0)
                        XV (6)
                        XIV (1)
                        XIII (1)
                        XI (1)
                            XII (1)
                        X (1)
                        IX (1)
                        VIII (1)
                        VII (1)
                        VI (1)
                        V (1)
                    2004 (0)
                        XXXI z 22.12.2004r. (5)
                        XXX z 01.12. 2004r. (2)
                        XXIX z 01.12. 2004r. (16)
                        XXVIII z 12.11. 2004r. (3)
                        XXVI z 29.09. 2004r. (6)
                            XXVII z 22.10. 2004r. (3)
                        XXV 09.07.2004r. (2)
                        XXIV (1)
                        XXIII z 23.06. 2004r. (11)
                        XXII z 16.06. 2004r. (2)
                        XXI z 28.04. 2004r. (9)
                        XX z 23.04. 2004r. (2)
                        XIX z 26.03. 2004r. (7)
                        XVIII z 26.02. 2004r. (2)
                        XVII 20.02. 2004r. (11)
                        XVI z 09.01.2004r. (2)
                    2005 (0)
                        XXXXI z 29.12. 2005r. (5)
                        XXXX z 06.12. 2005r. (9)
                        XXXIX z 17. 11. 2005r. (14)
                        XXXVIII z 14.09. 2005r. (12)
                        XXXVII z 12.07. 2005r. (5)
                        XXXVI z 16.06. 2005r. (10)
                        XXXV (2)
                        XXXIV z 29.04. 2005r. (4)
                        XXXIII z 30.03. 2005r. (10)
                        XXXII z 09.02.2005r. (19)
                    2006 (0)
                        XLII z 02.02.2006r. (2)
                        XLIII z 14.02.2006r. (15)
                        XLIV z 20.02.2006r. (2)
                        XLV z 20.02.2006r. (2)
                        XLVI z 23.03.2006r. (8)
                        XLVII z 20.04.2006r. (6)
                        XLVIII z 11.07.2006r. (10)
                        XLIX z 26.07.2006r. (3)
                        L z 29.09.2006r. (14)
                        LI z 25.10.2006r. (5)
                kadencja 2006-2010 (0)
                    Sesje - 2006 rok (0)
                        Uchwały I Sesji z 05.12.2006 r. (3)
                        Uchwały II Sesji z 05.12.2006 r. (1)
                        Uchwały III Sesji z 12.12.2006 r. (11)
                        Uchwały IV Sesji z 19.12.2006 r. (10)
                    Sesje - 2007 rok (0)
                        Uchwały V Sesji z dnia 08.02.2007 r. (10)
                        Uchwały VI Sesji z dnia 08.03.2007 r. (10)
                        Uchwały VII Sesji z dnia 03.04.2007 r. (3)
                        Uchwały VIII Sesji z dnia 26.04.2007 r. (11)
                        Uchwały IX Sesji z dnia 12.07.2007r. (20)
                        Uchwała X Sesji z dnia 03.08.2007r. (2)
                        Uchwały XI Sesji z dnia 27.09.2007r. (21)
                        Uchwały XII Sesji z dnia 25.10.2007r. (6)
                        Uchwały XIII Sesji z dnia 27.11.2007r. (8)
                        Uchwały XIV Sesji z dnia 20.12.2007r. (10)
                    Sesje - 2008 rok (0)
                        Uchwały XV Sesji z dnia 07.01.2008r. (2)
                        Uchwały XVI Sesji z dnia 21.02.2008r. (10)
                        Uchwały XVII Sesji z dnia 03.04.2008r. (11)
                        Uchwały XVIII Sesji z dnia 29.04.2008r. (7)
                        Uchwały XIX Sesji z dnia 26.06.2008r. (10)
                        Uchwały XX Sesji z dnia 24.07.2008r. (2)
                        Uchwała XXI Sesji z dnia07.08.2008r. (2)
                        Uchwały XXII Sesji z dnia 28.08.2008r. (3)
                        Uchwały XXIII Sesji z dnia 25.09.2008r. (8)
                        Uchwały XXIV Sesji z dnia 30.10.2008r. (18)
                        Uchwały XXV Sesji z dnia 20.11.2008r. (3)
                        Uchwały XXVI Sesji z dnia 16.12.2008 (15)
                    Sesje- 2009 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr XXVII z dnia 03.02.2009 r. (7)
                        Uchwały sesji Nr XXVIII z dnia 16.03.2009 r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXIX z dnia 19.03.2009 r. (13)
                        Uchwały sesji Nr XXX z dnia 31.03.2009 r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXXI z dnia 21.04.2009 r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XXXII z dnia 16.06.2009 r. (13)
                        Uchwały sesji Nr XXXIII z dnia 30.06.2009 r. (5)
                        Uchwały sesji Nr XXXIV z dnia 18.08.2009 r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXXV z dnia 17.09.2009r. (14)
                        Uchwały sesji Nr XXXVI z dnia 27.10.2009r. (7)
                        Uchwała sesji Nr XXXVII z dnia 05.11.2009r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXXVIII z dnia 20.11.2009r. (4)
                        Uchwały sesji Nr XXXIX z dnia 17.12.2009r. (10)
                    Sesje- 2010 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr XL z dnia 05.01.2010R. (3)
                        Uchwały sesji Nr XLI z dnia 16.02.2010r. (6)
                        Uchwały sesji Nr XLII z dnia 30.03.2010r. (4)
                        Uchwały sesji Nr XLIII z dnia 27.04.2010r. (8)
                        Uchwały sesji Nr XLIV z dnia 19.05.2010r. (2)
                        Protkół z uroczystej sesji z dnia 27.05.2010r. (1)
                        Uchwały sesji Nr XLVI z dnia 24.06.2010r. (12)
                        Uchwały sesji Nr XLVII z dnia 22.07.2010 r. (6)
                        Uchwały sesji Nr XLVIII z dnia 31.08.2010r. (8)
                        Uchwały sesji Nr XLIX z dnia 14.09.2010r. (2)
                        Uchwała sesji Nr L z dnia 28.09.2010r. (2)
                        Uchwały sesji Nr LI z dnia 07.10.2010r. (9)
                        Uchwały sesji LII z dnia 03.11.2010 r. (15)
                        Uchwały sesji LIII z dnia 09.11.2010 r. (1)
                kadencja 2010-2014 (0)
                    Sesje - 2010 rok (0)
                        Uchwały sesji nr I/10 z dnia 30.11.2010 r. (3)
                        Uchwały sesji nr II/10 z dnia 02.12.2010 r. (9)
                        Uchwały sesji nr III/10 z dnia 23.12.2010r. (5)
                    Sesje- 2011 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr IV z dnia 24.02.2011r. (12)
                        Uchwały sesji Nr V z dnia 31.03.2011r. (6)
                        Uchwały sesji Nr VI z dnia 24.05.2011r. (12)
                        Uchwały sesji Nr VII z dnia 07.06.2011r. (9)
                        Uchwały sesji Nr VIII z dnia 14.07.2011r. (17)
                        Uchwały sesji Nr IX z dnia 08.09.2011r. (3)
                        Uchwały sesji Nr X z dnia 27.10.2011r. (16)
                        Uchwały sesji Nr XI z dnia 09.11.2011r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XII z dnia 08.12.2011r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XIII z dnia 20.12.2011r. (10)
                    Sesje- 2012 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr XIV z dnia 02.02.2012r. (11)
                        Uchwały sesji Nr XV z dnia 29.03.2012r. (19)
                        Uchwały sesji Nr XVI z dnia 11.05.2012 r. (2)
                        Uchwały sesji nr XVII z dnia 14.06.2012r. (14)
                        Uchwały sesji nr XVIII z dnia 10.07.2012r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XIX z dnia 14.08.2012r. (7)
                        Uchwały sesji Nr XX z dnia 26.09.2012r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXI z dnia 09.10.2012r. (12)
                        Uchwały sesji Nr XXII z dnia 29.11.2012r. (12)
                        Uchwały sesji Nr XXIII z dnia 20.12.2012r. (16)
                    Sesje- 2013 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr XXIV z dnia 15.03.2013r. (15)
                        Uchwały sesji Nr XXV z dnia 04.04.2013r. (8)
                        Uchwały sesji Nr XXVI z dnia 25.04.2013r. (7)
                        Uchwały sesji Nr XXVII z dnia 06.06.2013r. (10)
                        Uchwały sesji XXVIII z dnia 08.08.2013 r. (9)
                        Uchwały sesji nr XXIX z dnia 12.09.2013r. (3)
                        Uchwaly sesji Nr XXX z dnia 24.09.2013r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XXXI z dnia 22.10.2013 r. (15)
                        Uchwały sesji Nr XXXII z dnia 03.12.2013r. (6)
                        Uchwały sesji Nr XXXIII z dnia 17.12.2013r. (13)
                    Sesje- 2014 rok (0)
                        Protokół i Uchwały sesji Nr XXXIV z dnia 11.02.2014r. (7)
                        Protokół i Uchwały sesji Nr XXXV z dnia 27.03.2014r. (13)
                        Protokół i Uchwały sesji Nr XXXVI z dnia 24.04.2014 r. (8)
                        Protokół i Uchwały sesji Nr XXXVII z dnia 12.06.2014 r. (19)
                        Protokół i uchwały sesji XXXVIII z dnia 17.07.2014 r. (5)
                        Protokół i uchwały sesji Nr XXXIX z dnia 23.09.2014 r. (8)
                        Protokół i uchwały sesji Nr XL z dnia 04.11.2014 r. (9)
                kadencja 2014 - 2018 (0)
                    Sesje - 2014 rok (0)
                        Protokół i uchwały sesji Nr I z dnia 27.11.2014 r. (3)
                        Protokół i uchwały sesji Nr II z dnia 04.12.2014 r. (6)
                        Protokół i uchwały sesji Nr III z dnia 30.12.2014 r. (6)
                    Sesje - 2015 rok (0)
                        Protokół i uchwały sesji nr IV/2015 z dnia 16.01.2015 r. (3)
                        Protokół i uchwały sesji nr V/2015 z dnia 26.02.2015 r. (2)
                        Protokół i uchwały sesji nr VI/2015 z dnia 10.03.2015 r. (15)
                        Protokół i uchwały sesji nr VII/2015 z dnia 27.03.2015 r. (14)
                        Protokół i uchwały sesji nr VIII/2015 z dnia 21.05.2015 r. (8)
                        Protokół i uchwały sesji nr IX/2015 z dnia 02.06.2015 r. (3)
                        Protokół i uchwały sesji nr X/2015 z dnia 25.06.2015 r. (13)
                        Protokół i uchwały sesji nr XI/2015 z dnia 23.07.2015 r. (6)
                        Protokół i uchwały sesji nr XII/2015 z dnia 17.09.2015 r. (8)
                        Protokół i uchwały sesji nr XIII/2015 z dnia 20.10.2015 r. (5)
                        Protokół i uchwały sesji XIV/2015 z dnia 19.11.2015 r. (12)
                        Protokół i uchwały sesji nr XV/2015 z dnia 10.12.2015 r. (7)
                        Protokół i uchwały sesji XVI/2015 z dnia 22.12.2015 r. (7)
                    Sesje - 2016 rok (0)
                        Protokół i uchwały sesji nr XVII/2016 z dnia 25.02.2016 r. (25)
                        Protokół i uchwały z sesji nr XVIII/2016 z dnia 24.03.2016 r. (11)
                        Protokół i uchwały z sesji nr XIX/2016 z dnia 19.05.2016 r. (16)
                        Protokół i uchwały z sesji nr XX/2016 z dnia 23.06.2016 r. (7)
                        Protokół i uchwały z sesji nr XXI z dnia 12.09.2016 (3)
                        Protokół i uchwały z XXII sesji Rady -29.09.2016r. (12)
                        Protokół i uchwały z XXIII sesji Rady - 27.10.2016r. (8)
                        Protokół i uchwały XXIV sesji Rady - 15.12.2016r. (12)
                    Sesje - 2017 rok (0)
                        Protokół i uchwały z XXV sesji Rady -12.01.2017 (7)
                        Protokół i uchwały z XXVI sesji Rady - 26.01.2017r. (2)
                        Protokół i uchwały z XXVII sesji Rady - 9.02.2017r. (7)
                        Protokóły i uchwały z XXVIII sesji Rady - 30.03.2017r. (18)
                        Protokół i uchwały z XXIX sesji Rady -23.05.2017r. (13)
                        Protokół i uchwały z XXX sesji Rady - 8.06.2017r. (5)
                        Protokół i uchwały z XXXI sesji Rady - 18.07.2017r. (10)
                        Protokół i uchwały z XXXII sesji Rady -17.08.2017r. (6)
                        Protokół i uchwały z XXXIII sesji Rady - 24.10.2017r. (18)
                        Protokół i uchwały z XXXIV sesji Rady - 30.11.2017 r. (11)
                        Protokół i uchwały z XXXV sesji Rady - 19.12.2017 r. (11)
                    Sesje - 2018 rok (0)
                        Protokół i uchwały z XXXVI sesji Rady - 11.01.2018 r. (8)
                        Protokół i uchwały XXXVII sesji Rady - 30.01.2018 r. (7)
                        Protokół i uchwały XXXVIII sesji Rady - 22.02.2018 r. (7)
                        Protokół i uchwały z XXXIX sesji Rady - 27.03.2018 r. (14)
    Rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Skoki 2014-2018 (0)
        Rejestr uchwał (0)
            kadencja 1990-1994 (1)
            kadencja 1994-1998 (1)
            kadencja 1998-2002 (1)
            kadencja 2002-2006 (1)
            kadencja 2006-2010 (1)
            kadencja 2010-2014 (1)
            kadencja 2014-2018 (0)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
    Zbiór aktów prawa miejscowego (15)
    Opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym (1)

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
    Burmistrz (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Rejestr Zarządzeń (0)
            Rejestr Zarządzeń Burmistrza (1)
        Zarządzenia (0)
            Zarządzenia Burmistrza (991)
                Rok 2012 (153)
                Rok 2013 (156)
                Rok 2014 (208)
                Rok 2015 (215)
                Rok 2016 (192)
                Rok 2017 (152)
                Rok 2018 (65)
    Sprawozdania z działalnośći (58)

Urząd Miasta i Gminy
    Struktura organizacyjna - Kontakt (0)
        Regulamin organizacyjny Urzędu (1)
        Wykaz Referatów i Stanowisk w Urzędzie (1)
    Załatwianie spraw (1)
    Obsługa w języku migowym (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Rejestr Zbiorów Danych Osobowych (1)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Praca w Urzędzie (4)
    Kontrole w Urzędzie (1)
        2002 rok (1)
        2003 rok (1)
        2004 rok (1)
        2005 rok (1)
        2006 rok (1)
        2007 rok (1)
        2008 rok (1)
        2009 rok (1)
        2011 rok (1)
        2012 rok (6)
        2013 rok (4)
        2014 rok (4)
        2015 rok (3)
        2016 rok (2)
        2017 rok (10)

Oświadczenia Majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Radni kadencja 2014-2018 (0)
            Radny Piotr Babrakowski (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Jerzy Dembiński (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Franciszek Deminiak (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Paweł Grabiński (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Stanisław Janecko (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Stanisław Kaniewski (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radna Maria Kozłowska (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radna Alicja Kramer (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radna Aneta Matuszak (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Wiesław Nowak (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radna Jolanta Sawińska (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Arkadiusz Sommerfeld (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radna Wiesława Surdyk-Fertsch (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Roman Witek (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
            Radny Zbigniew Kujawa - Przewodniczący Rady (0)
                Rok 2014 (1)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
        Radni kadencja 2010-2014 (0)
            Radna Berendt Elzbieta (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Deminiak Franciszek (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Dembiński Jerzy (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Janecko Stanisław (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Kaniewski Stanisław (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radna Kozłowska Maria (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Kujawa Zbigniew- Przewodniczący Rady (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radna Sawińska Jolanta (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radna Surdyk- Fertch Wiesława- zastępca przewodniczącego (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (3)
            Radny Sommerfeld Arkadiusz (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Tyl Leszek (0)
                Rok 2011 (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Rosik Michał (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Wiśniewski Antoni (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radny Witek Roman (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
            Radna Małgorzata Zaganiaczyk (0)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2014 (2)
        Radni kadencja 2006-2010 (0)
            Radna Elżbieta Berendt (0)
            Radny Franciszek Deminiak (0)
            Radny Ryszard Jasiński (0)
                2006 rok (0)
                2007 rok (0)
            Radna Elwira Maćkowiak (0)
            Radny Stanisław Kaniewski (0)
            Radny Jacek Kasprzyk (1)
                2006 rok (0)
            Radna Maria Kozłowska (0)
            Radny Zbigniew Kujawa- przewodniczący (0)
            Radny Michał Rosik (0)
            Radna Jolanta Sawińska (0)
            Radna Wiesława Surdyk- Fertsch- zastępca przewodniczącego (0)
            Radna Anna Stróżewska- Kaczmarek (0)
            Radny Leszek Tyl (0)
            Radny Antoni Wiśniewski (0)
            Radny Roman Witek (0)
            Radny Jan Garstka (0)
                2010 rok (0)
            Radny Arkadiusz Sommerfeld (0)
        Burmistrz (0)
            2012 rok (1)
            2013 rok (1)
            2014 rok (1)
            2015 rok (2)
            2016 rok (1)
            2017 rok (1)
        Sekretarz Gminy (0)
            Blanka Gaździak (0)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
                2015 rok (1)
                2016 rok (1)
                2017 rok (1)
        Skarbnik Gminy (0)
            2012 rok (1)
            2013 rok (1)
            2014 rok (1)
            2015 rok (1)
            2016 rok (1)
            2017 rok (1)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
            Dyrektor Przedszkola Samorządowego - Jolanta Czepek (0)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
                2015 rok (1)
                2016 rok (1)
                2017 rok (1)
            Dyrektor Gimnazjum nr 1 - Wiesław Sierzchuła (0)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
                2015 rok (1)
                2016 rok (1)
                2017 rok (1)
            Dyrektor Szkoły Podstawowej (0)
                Wiesław Berendt (0)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (1)
                    2016 rok (1)
                    2017 rok (1)
            Dyrektor Biblioteki Publicznej (0)
                Elżbieta Skrzypczak (0)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (1)
                    2016 rok (1)
                    2017 rok (1)
            Kierownik ZWiK - Longin Walkowiak (0)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
                2015 rok (1)
                2016 rok (1)
                2017 rok (1)
            Kierownik OPS- Robert Rogaliński (0)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
                2015 rok (1)
                2016 rok (1)
                2017 rok (1)
        Pracownicy Urzędu (0)
            Krystyna Torzewska (0)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
                2015 rok (1)
                2016 rok (1)
                2017 rok (1)
            Adrianna Urbaniak (0)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
            Jagoda Jung- Kaźmierczak (0)
                2017 rok (1)

Petycje
    Przepisy prawne (1)
    Informacja o złożonych petycjach (0)
        Rada Miejska Gminy Skoki (0)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2017 (1)
            Rok 2018 (1)
        Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (0)
            Rok 2016 (4)
            Rok 2017 (2)
            Rok 2018 (1)
    Rejestr petycji (0)
        Rejestr Rady Miejskiej Gminy (1)
        Rejestr Burmistrza (1)
    Zbiorcza informaca o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim (0)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2017 (0)
            Rada Miejska Gminy (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy (1)
        Rok 2018 (0)
            Rada Miejska Gminy Skoki (0)
            Burmistrz Miasta i Gminy (0)

Finanse Gminy
    Wykaz jednostek objętych konsolidacją (1)
    Dług publiczny (62)
    Budżet (0)
        Budżet 2005 (2)
        Budżet 2006 (10)
        Budżet 2007 (15)
        Budżet 2008 (13)
        Budżet 2009 (11)
        Budżet 2010 (11)
        Budżet 2011 (20)
        Budżet 2012 (18)
        Budżet 2013 (16)
        Budżet 2014 (18)
        Budżet 2015 (19)
        Budżet 2016 (18)
        Budżet 2017 (23)
        Budżet 2018 (10)
    Ciężar publiczny (57)
    Pomoc publiczna (12)
    Wieloletnia prognoza finansowa (0)
        2012-2032 (8)
        2013-2032 (8)
        2014-2036 (5)
        2015-2036 (9)
        2016-2036 (10)
        2017-2036 (8)
        2018-2036 (5)

Podatki i opłaty lokalne
    Podatki i opłaty 2013 rok (0)
        Stawki podatków i opłat (3)
    Podatki i opłaty 2014 rok (0)
        Stawki podatków i opłat (4)
    Podatki i opłaty 2015 rok (5)
    Podatki i opłaty 2016 rok (6)
    Podatki i opłaty 2017 rok (7)
    Podatki i opłaty 2018 rok (7)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    2017 rok (1)

Opłata za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
    2015 rok (1)
    2016 rok (1)
    2017 rok (1)

Wyniki badań wody ZWiK
    2014 rok (0)
        luty (1)
        maj (1)
        lipiec - sierpień (1)
        listopad (2)
        grudzień (1)
    2015 rok (0)
        luty (1)
        marzec (6)
        kwiecień (2)
        maj (2)
        czerwiec (1)
        lipiec (1)
        listopad (2)
        grudzień (2)
    2016 rok (0)
        styczeń (1)
        marzec (1)
        maj (3)
        czerwiec (2)
        lipiec (1)
        wrzesień (2)
        październik (1)
        listopad (1)
        grudzień (1)
    2017 rok (0)
        styczeń (0)
        luty (1)
        maj (2)
        lipiec (2)
        grudzień (4)
    2018 rok (0)
        marzec (1)

Oświata
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (0)
        2010/2011 (1)
        2011/2012 (1)
        2012/2013 (1)
        2013/2014 (1)
        2014/2015 (1)
        2015/2016 (1)
        2016/2017 (1)
    Dotacje oświatowe (0)
        2017 (1)
        2018 (2)
    Informacja o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego i do klasy I Szkoły Podstawowej w Skokach (0)
        2017/2018 (2)

Ochrona środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (1)
    Ochrona Środowiska (12)
        Decyzje środowiskowe (0)
            2009 rok (6)
            2010 rok (7)
            2011 rok (30)
            2012 rok (16)
            2014 rok (4)
            2015 rok (4)
            2016 rok (7)
            2017 rok (28)
            2018 rok (1)
            Zawiadomienia o wydanych decyzjach (5)
        Konsultacje społeczne (0)
            Ogłoszenie konsultacji (0)
        Łowiectwo (26)
    Program usuwania azbestu (4)

Gospodarka przestrzenna
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (1)

Gospodarka komunalna
    Mienie komunalne (12)
    Przydział mieszkań komunalnych (1)
    Komunalizacja mienia (0)
        2014 (1)

Organizacje pozarządowe
    zlecanie zadań (1)
        tryb uproszczony- bieżące oferty (0)
        otwarty konkurs ofert (0)
        Wzór oferty na realizację zadania publicznego (1)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (0)
        2011 rok (1)
        2012 rok (2)
        2013 rok (2)
        2014 rok (2)
        2015 rok (1)
        2016 rok (1)
        2017 rok (0)
    Konsultacje aktów prawa miejscowego (0)
        Podstawa prawna konsultacji (1)
        Rejestr konsultacji aktów prawa miejscowego (0)
        Projekty do konsultacji - 2013 rok (0)
            Konsultacja uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych (1)
            Konsultacja uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania ze Stadionu Sportowego (1)
            Konsultacja uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, (1)
        Projekty do konsultacji- 2014 rok (0)
        Projekty do konsultacji - 2015 rok (0)
        Projekty do konsultacji - 2016 rok (0)
        Projekty do konsultacji -2017 rok (0)
        Projekty do konsultacji - 2018 rok (0)
        Wyniki konsultacji (3)
    Komunikaty (1)

Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
    Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów (1)
    Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego (1)
    Monitor Polski (1)

Wybory
    Wybory samorządowe (5)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (1)
    Wybory ławników (0)

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
    Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij