Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, ul. Jana Pawła II 43B, 62-085 Skoki

tel. (61) 8 124 521 fax (61) 8 124 521

Kierownik jednostki: Kierownik, Longin Walkowiak