Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

NIP 766-19-68-104    REGON 572140583

tel. (61) 8-925-800    fax. (61) 8-925-803

 

 

Godziny urzędowania (przyjęć interesantów):

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

w każdą środę w godzinach 12.00 - 15.30

Mając na uwadze sprawną organizację przyjęć interesantów oraz jak najkrótszy czas oczekiwania,  zalecamy kontakt z pracownikiem sekretariatu w celu uzgodnienia godziny spotkania tel. 61 8925 800.

 

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia można wnosić:

pisemnie - na adres Gminy,  faxem na nr (61) 8 925 803, ustnie do protokołu - w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą  niżej podanego adresu e-mail.

e-mail: sekretariat(at)gmina-skoki.pl

www: http://www.gmina-skoki.pl

Zbiór aktów prawa miejscowego: 

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19931

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl oraz profilu zaufanego.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/UMIGS/SkrytkaESP

W formie identyfikatora URL:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UMIGS

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Skoki: ePUAP.gov.pl > Katalog usług (lista usług) > Inne klasyfikacje > Klasyfikacja terytorialna > Wielkopolskie > powiat wągrowiecki > Skoki.

Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest możliwe w godzinach pracyUrzędu (w poniedziałki: 900 - 1700, od wtorku do piątku 730 - 1530 ) do Sekretariatu (segment A, I piętro, pok. 16) następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.Akce ptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie "złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Szablony wniosków i podań akceptowane przez UMIGS wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl w zakładce Urząd/Co i jak załatwić w Urzędzie.

 

                                                       Numery z systemu TERYT

 

                                     3028053     GMINA SKOKI

                                     3028054    SKOKI - MIASTO

                                     3028055    SKOKI - OBSZAR WIEJSKI

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2014 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystegoużytkowania, dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego

prosimy kierować na rachunek bankowy w BS Gniezno o/ Skoki o numerze

43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

Wpłaty WADIUM prosimy kierować na rachunek bakowy  BS Gniezno o/ Skoki o numerze

58 9065 0006 0040 0400 0185 0022

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na rachunek bankowy BS Gniezno o/Skoki o numerze

20 9065 0006 0040 0400 0185 0027

 

Osoby odpowiedzialna za:

Wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

Zaakceptowanie treści informacji: Sekretarz Gminy ( 1 / 01 / 2003 )

Redaktor BIP: Witold Bzdęga

 

 

 


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. z 2001  r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami)

 informacja publiczna, będąca w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, która nie została udostępniona w BIP, będzie udostępniona na wniosek.