Stawki podatku rolnego na 2019 

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla działek rolnych  – 260,00 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XLVI/353/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019