W roku 2019 obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2018

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XXXIII/254/2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych