Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, ul. Poznańska 2, 62-085 Skoki

tel. (61) 8 124 021, fax (61) 8 124 021,

e-mail: skokisp@poczt.onet.pl   www: http://www.szp-skoki.pl/

Kierownik jednostki: Dyrektor, Wiesław Berendt