Treść zarządzenia znajduje się w załączonym pliku.