Sołectwo:


Sławica

 

W skład sołectwa wchodzą następujące wioski:


Sławica.

 

Sołtys:


Krzysztof Stożek

 

Rada Sołecka:


Mariusz Dłużnik

Grzegorz Misiak

Joanna Błażejewska

Agnieszka Stożek

Natalia Dzikowska

Statut Sołectwa