Sołectwo:


Niedźwiedziny

 

W skład sołectwa wchodzą następujące wioski:


Niedźwiedziny, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Miączynek

 

Sołtys:


Krystyna Różnowska

 

Rada Sołecka:

 

Edyta Dudziak

Roman Malczewski

Marek Mikuła

Adriana Dąbrowska

Małgorzata Nowacka

Zbigniew Rozmiarek

 


Statut Sołectwa