Sołectwo:


Chociszewo

 

W skład sołectwa wchodzą następujące wioski:


Chociszewo, Chociszewko

 

Sołtys:

Halina Przybylska

Rada Sołecka:

 

Konrad Jung

Lidia Bąkowska

Grażyna Senger

Krzysztof Koterba

Statut Sołectwa