Stawki podatku rolnego na 2016 r.

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla działek rolnych  – 260,00 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XIV/79/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016