Stawki podatku od środków transportowych na rok 2016

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XIV/80/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych