REJESTR PETYCJI

rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

Numer i data wpływu petycji

Nazwa podmiotu wnoszącego

Odzwierciedlenie cyfrowe

Przebieg postępowania

Przewidywany termin załatwienia

Sposób załatwienia petycji

1/2016 z dnia 7.11.2016

------------------ Tekst petycji   10.11.2016 Tekst odpowiedzi
 2/2016 z dnia 14.11.2016

Andrzej Szumski Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów

Tekst petycji   17.11.2016 Tekst odpowiedzi
3/2016 z dnia 15.12.2016 ------------------- Tekst petycji    ------------------- Tekst odpowiedzi
4/2016 z dnia 15.12.2016 ------------------- Tekst petycji    ------------------- Tekst odpowiedzi
1/2017 z dnia 20.01.2017 ------------------- Tekst petycji   -------------------- Tekst odpowiedzi
2/2017 z dnia 7.04.2017 ------------------- Tekst petycji      Tekst odpowiedzi
1/2018 z dnia 19.03.2018 r. --------------------- Tekst petycji   -------------------- Informacja o załatwieniu sprawy
2/2018 z dnia 19.04.2018 r. --------------------- Tekst petycji   -------------------- Informacja o załatwieniu sprawy
3/2018 z dnia 16.05.2018 r. --------------------- Tekst petycji   -------------------- Informacja o załatwieniu sprawy
4/2018 z dnia 04.07.2018 r.    --------------------- Tekst petycji   -------------------- Informacja o załatwieniu sprawy
5/2018 z dnia 10.11.2018 r. -------------------- Tekst petycji   -------------------- Informacja o sposobie załatwienia sprawy                      
6/2018 z dnia 11.12.2018 r. --------------------- Tekst petycji   --------------------

Informacja o załatwieniu sprawy

- załącznik

1/2019 z dnia 28.05.2019 r. --------------------- Tekst petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
2/2019 z dnia 31.05.2019 r. --------------------- Tekst petycji   ------------------ Informacja o załatwieniu sprawy
3/2019  z dnia 24.07.2019 r. Szulc-Efect Sp. z o. o. Tekst petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
4/2019 z dnia 01.10.2019 r. Adwokat Renata Sutor Tekst petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
5/2019 z dnia 14.10.2019 r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Tekst petycji     Informacja o załatwieniu sprawy          
6/2019 zdnia  18.11.2019 r. Renata Sutor Tekst petycji     Informacja o załatwieniu sprawy      
1/2020 z dnia 15.04.2020 ------------------------- Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
2/2020 z dnia 30.03.2020 Open Nexus Sp. z o. o. Anna Matuszczak Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
3/2020 z dnia 23.04.2020 ------------------------- Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
4/2020 z dnia 31.05.2020 Renata Sutor Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
1/2021 z dnia 01.04.2021 Szulc Efekt   sp z o. o. Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
1/2022 z dnia 18.07.2022r. Szulc Efekt sp. z o.o.  oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Seteropianów Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
2/2022 z dnia 16.08.2022 r. --------------------- Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
3/2022 z dnia 14.10.2022 Szulc - Efekt sp. z o. o. Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy                      
1/2023 z dnia 25.10.2023 Koło Gospodyń Wiesjkich w Łosińcu Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy
2/2023 z 4 .10.2024 r.  Mieszkańcy Treść petycji     Informacja o załatwieniu sprawy