W roku 2017 obowiązują formularze podatkowe z roku 2016

Druki formularzy do pobrania wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej http://www.gmina-skoki.pl/o-nas/urzad/co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XIV/78/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych