Język migowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) Urząd Miasta i Gminy w Skokach udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z Urzędem:

Osobie potrzebującej pomocy podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach przysługuje prawo do skorzystania z usług:  tłumacza języka migowego.

 Usługę realizujemy w Urzędzie bez konieczności wcześniejszego zgłaszania. Z usługi tłumacza języka migowego można równięż skorzystać poprzeez naszą stronę iternetową: www.gmina-skoki.pl