Stawki podatku od środków transportowych na 2020

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XII/96/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych