W roku 2020 obowiązują stawki opłaty targowej z lat ubiegłych

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XIV/81/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej