Opłata prolongacyjna jest naliczana wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podmiotu o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

(przykład: Jeśli odsetki za zwłokę w dniu wydania decyzji wynoszą – 8%, obniżona stawka odsetek za zwłokę stanowi - 4%, wtedy stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 2% od kwoty podstawowej zobowiązania)

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XXIII/166/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej