Dla potrzeb podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 01.07.2019 i nadal obowiązują nowe formularze podatkowe. Według stanu prawnego, obowiązującego do 30.06.2019 stosuje się formularze z lat ubiegłych.

W podatku od środków transportowych obowiązują druki z lat ubiegłych.

Druki formularzy do pobrania wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XIV/78/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (stan prawny do 30.06.2019)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych