Stawki podatku rolnego na 2021 

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,375 za 1 ha przeliczeniowy
- dla działek rolnych  – 
292,75 za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020, poz. 982)