W roku 2021 obowiązują stawki podatku od nieruchomości z roku ubiegłego.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XI/88/2019 z dnia 17.10.2019 r.

w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019, poz. 8796)