Stawki podatku rolnego na 2022

 - dla gruntów gospodarstw rolnych – 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy

- dla działek rolnych 300,00 zł za 1 ha fizyczny

 Podstawa prawna:

 

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XXXIV/294/2021 z 4 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021, poz. 8654)