ul. Rogozińska 1B, 62-085 Skoki

tel./fax 61 8 24 22 81

tel. 798 824 520

Kierownik jednostki: Dyrektor, Elżbieta Skrzypczak

http://www.bibliotekaskoki.pl/