Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (61) 892 58 00, fax (61) 892 58 03,

e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl www.gmina-skoki.pl

Kierownik jednostki: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Tadeusz Kłos