Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów znajdują się pod adresm

http://www.dziennikustaw.gov.pl/