Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego znajdują się pod adresem

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/BookTabs.aspx