Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek
Urząd Miasta i Gminy w Skokach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dostępność w pozostałym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej 

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne: Eco Harmonogram

App Store: https://apps.apple.com/pl/app/eco-harmonogram/id1043086815?l=pl
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.codever.ecoharmonogram&hl=pl
Windows Store:
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/ecoharmonogram/9wzdncrd2wbl?activetab=pivot:overviewtab

 

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

Urząd Miasta i Gminy Skoki funkcjonuje w jednym budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Budynek składa się z dwóch segmentów A i B. Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest na stronie internetowej „Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie”. W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Segment A Urzędu Miasta i Gminy Skoki stanowi siedzibę Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz kierownictwa Urzędu; w budynku tym mieszczą się następujące referaty: gospodarki przestrzennej, inwestycji i infrastruktury, referat gospodarki budżetowej, organizacyjny i spraw obywatelskich, oświaty, urząd stanu cywilnego. Dostęp do segmentu A jest utrudniony ze względu na obecność schodów prowadzących do wejścia oraz brak windy czy też podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na pierwsze piętro budynku prowadzą wyłącznie schody. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. W celu ułatwiania dostępności osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość zorganizowania spotkania z pracownikami Urzędu w segmencie B . Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Segment B Urzędu Miasta i Gminy Skoki obejmuje referat gospodarki komunalnej i rolnictwa, referat ochrony środowiska, zlokalizowana jest tam również sala sesyjna Rady Gminy Skoki. Dostęp do segmentu B jest utrudniony, gdyż do jego pomieszczeń prowadzą wyłącznie schody. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Sala udzielania ślubów mieści się na pl. Powstańców Wielkopolskich 18 w Skokach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z kokrdynatorem ds. dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności jest BLANKA GAŹDZIAK, kontakt: sekretarz@gmina-skoki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8925 800.

Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałki 9.00-17.00
  • wtorek-piątek 7.30-15.30

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Ostatnia aktualizacja: 2.10.2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij