Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Przetargi i Zamówienia
    Przetargi (0)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień (1)
        Ogłoszenia (4)
        Informacja z otwarcia ofert (2)
        Wyniki (3)
    Informacja o udzieleniu zamówienia (2)
    Zamówienia poniżej 130.000 zł (od 01.01.2021 r.) (0)
        Ogłoszenia (0)
        Wyniki (4)
    Wstępne konsultacje rynkowe (1)

Komunikaty
    Aktualne ogłoszenia, zawiadomienia i konsultacje (8)
        Zebrania wyborcze i konsultacje (1)
        Konsultacje z mieszkańcami Gminy Skoki (1)
        Zagospodarowanie przestrzenne (7)
        Informacja o obowiązku dokonania przeglądu przewodów kominowych (1)
        Informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują (1)

Gmina
    Akt utworzenia Gminy (1)
    Charakterystyka gminy (1)
    Dane statystyczne mieszkańców Gminy (2)
    Raport o stanie Gminy (6)
    Dokumenty strategiczne, programy (5)
        Statut gminy (1)
        Strategia rozwiązywania problemów społecznych (2)
        Herb i flaga Gminy Skoki (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
        Podstawa prawna (2)
        Sołectwa (28)
        Ilość mieszkańców (1)
        Statuty Sołectw (1)
    Stowarzyszenia, spółki i związki międzygminne (1)

Rada Miejska Gminy Skoki
    Aktualne ogłoszenia i zawiadomienia (1)
    Siedziba i dane kontaktowe (1)
    Radni IX kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki (1)
    Komisje Rady (0)
        Zakresy działania i składy osobowe Komisji (2)
        Plany pracy Komisji (0)
            Plany pracy Komisji (1)
        Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej (0)
            Komisja Rewizyjna (0)
                2006-2010 (15)
                2010-2014 (32)
                2014-2018 (31)
                2018-2023 (47)
    Sesje Rady (0)
        Projekty materiałów pod obrady (0)
            Sesje Rady - projekty materiałów (0)
        Materiały z obrad (0)
            Protokoły i uchwały z sesji Rad (0)
                kadencja 2002-2006 (0)
                    2002 (0)
                        III (1)
                        II (1)
                        IV (1)
                        I (1)
                    2003 (0)
                        XV (6)
                        XIV (1)
                        XIII (1)
                        XI (1)
                            XII (1)
                        X (1)
                        IX (1)
                        VIII (1)
                        VII (1)
                        VI (1)
                        V (1)
                    2004 (0)
                        XXXI z 22.12.2004r. (5)
                        XXX z 01.12. 2004r. (2)
                        XXIX z 01.12. 2004r. (16)
                        XXVIII z 12.11. 2004r. (3)
                        XXVI z 29.09. 2004r. (6)
                            XXVII z 22.10. 2004r. (3)
                        XXV 09.07.2004r. (2)
                        XXIV (1)
                        XXIII z 23.06. 2004r. (11)
                        XXII z 16.06. 2004r. (2)
                        XXI z 28.04. 2004r. (9)
                        XX z 23.04. 2004r. (2)
                        XIX z 26.03. 2004r. (7)
                        XVIII z 26.02. 2004r. (2)
                        XVII 20.02. 2004r. (11)
                        XVI z 09.01.2004r. (2)
                    2005 (0)
                        XXXXI z 29.12. 2005r. (5)
                        XXXX z 06.12. 2005r. (9)
                        XXXIX z 17. 11. 2005r. (14)
                        XXXVIII z 14.09. 2005r. (12)
                        XXXVII z 12.07. 2005r. (5)
                        XXXVI z 16.06. 2005r. (10)
                        XXXV (2)
                        XXXIV z 29.04. 2005r. (4)
                        XXXIII z 30.03. 2005r. (10)
                        XXXII z 09.02.2005r. (19)
                    2006 (0)
                        XLII z 02.02.2006r. (2)
                        XLIII z 14.02.2006r. (15)
                        XLIV z 20.02.2006r. (2)
                        XLV z 20.02.2006r. (2)
                        XLVI z 23.03.2006r. (8)
                        XLVII z 20.04.2006r. (6)
                        XLVIII z 11.07.2006r. (10)
                        XLIX z 26.07.2006r. (3)
                        L z 29.09.2006r. (14)
                        LI z 25.10.2006r. (5)
                kadencja 2006-2010 (0)
                    Sesje - 2006 rok (0)
                        Uchwały I Sesji z 05.12.2006 r. (3)
                        Uchwały II Sesji z 05.12.2006 r. (1)
                        Uchwały III Sesji z 12.12.2006 r. (11)
                        Uchwały IV Sesji z 19.12.2006 r. (10)
                    Sesje - 2007 rok (0)
                        Uchwały V Sesji z dnia 08.02.2007 r. (10)
                        Uchwały VI Sesji z dnia 08.03.2007 r. (10)
                        Uchwały VII Sesji z dnia 03.04.2007 r. (3)
                        Uchwały VIII Sesji z dnia 26.04.2007 r. (11)
                        Uchwały IX Sesji z dnia 12.07.2007r. (20)
                        Uchwała X Sesji z dnia 03.08.2007r. (2)
                        Uchwały XI Sesji z dnia 27.09.2007r. (21)
                        Uchwały XII Sesji z dnia 25.10.2007r. (6)
                        Uchwały XIII Sesji z dnia 27.11.2007r. (8)
                        Uchwały XIV Sesji z dnia 20.12.2007r. (10)
                    Sesje - 2008 rok (0)
                        Uchwały XV Sesji z dnia 07.01.2008r. (2)
                        Uchwały XVI Sesji z dnia 21.02.2008r. (10)
                        Uchwały XVII Sesji z dnia 03.04.2008r. (11)
                        Uchwały XVIII Sesji z dnia 29.04.2008r. (7)
                        Uchwały XIX Sesji z dnia 26.06.2008r. (10)
                        Uchwały XX Sesji z dnia 24.07.2008r. (2)
                        Uchwała XXI Sesji z dnia07.08.2008r. (2)
                        Uchwały XXII Sesji z dnia 28.08.2008r. (3)
                        Uchwały XXIII Sesji z dnia 25.09.2008r. (8)
                        Uchwały XXIV Sesji z dnia 30.10.2008r. (18)
                        Uchwały XXV Sesji z dnia 20.11.2008r. (3)
                        Uchwały XXVI Sesji z dnia 16.12.2008 (15)
                    Sesje- 2009 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr XXVII z dnia 03.02.2009 r. (7)
                        Uchwały sesji Nr XXVIII z dnia 16.03.2009 r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXIX z dnia 19.03.2009 r. (13)
                        Uchwały sesji Nr XXX z dnia 31.03.2009 r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXXI z dnia 21.04.2009 r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XXXII z dnia 16.06.2009 r. (13)
                        Uchwały sesji Nr XXXIII z dnia 30.06.2009 r. (5)
                        Uchwały sesji Nr XXXIV z dnia 18.08.2009 r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXXV z dnia 17.09.2009r. (14)
                        Uchwały sesji Nr XXXVI z dnia 27.10.2009r. (7)
                        Uchwała sesji Nr XXXVII z dnia 05.11.2009r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXXVIII z dnia 20.11.2009r. (4)
                        Uchwały sesji Nr XXXIX z dnia 17.12.2009r. (10)
                    Sesje- 2010 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr XL z dnia 05.01.2010R. (3)
                        Uchwały sesji Nr XLI z dnia 16.02.2010r. (6)
                        Uchwały sesji Nr XLII z dnia 30.03.2010r. (4)
                        Uchwały sesji Nr XLIII z dnia 27.04.2010r. (8)
                        Uchwały sesji Nr XLIV z dnia 19.05.2010r. (2)
                        Protkół z uroczystej sesji z dnia 27.05.2010r. (1)
                        Uchwały sesji Nr XLVI z dnia 24.06.2010r. (12)
                        Uchwały sesji Nr XLVII z dnia 22.07.2010 r. (6)
                        Uchwały sesji Nr XLVIII z dnia 31.08.2010r. (8)
                        Uchwały sesji Nr XLIX z dnia 14.09.2010r. (2)
                        Uchwała sesji Nr L z dnia 28.09.2010r. (2)
                        Uchwały sesji Nr LI z dnia 07.10.2010r. (9)
                        Uchwały sesji LII z dnia 03.11.2010 r. (15)
                        Uchwały sesji LIII z dnia 09.11.2010 r. (1)
                kadencja 2010-2014 (0)
                    Sesje - 2010 rok (0)
                        Uchwały sesji nr I/10 z dnia 30.11.2010 r. (3)
                        Uchwały sesji nr II/10 z dnia 02.12.2010 r. (9)
                        Uchwały sesji nr III/10 z dnia 23.12.2010r. (5)
                    Sesje- 2011 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr IV z dnia 24.02.2011r. (12)
                        Uchwały sesji Nr V z dnia 31.03.2011r. (6)
                        Uchwały sesji Nr VI z dnia 24.05.2011r. (12)
                        Uchwały sesji Nr VII z dnia 07.06.2011r. (9)
                        Uchwały sesji Nr VIII z dnia 14.07.2011r. (17)
                        Uchwały sesji Nr IX z dnia 08.09.2011r. (3)
                        Uchwały sesji Nr X z dnia 27.10.2011r. (16)
                        Uchwały sesji Nr XI z dnia 09.11.2011r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XII z dnia 08.12.2011r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XIII z dnia 20.12.2011r. (10)
                    Sesje- 2012 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr XIV z dnia 02.02.2012r. (11)
                        Uchwały sesji Nr XV z dnia 29.03.2012r. (19)
                        Uchwały sesji Nr XVI z dnia 11.05.2012 r. (2)
                        Uchwały sesji nr XVII z dnia 14.06.2012r. (14)
                        Uchwały sesji nr XVIII z dnia 10.07.2012r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XIX z dnia 14.08.2012r. (7)
                        Uchwały sesji Nr XX z dnia 26.09.2012r. (2)
                        Uchwały sesji Nr XXI z dnia 09.10.2012r. (12)
                        Uchwały sesji Nr XXII z dnia 29.11.2012r. (12)
                        Uchwały sesji Nr XXIII z dnia 20.12.2012r. (16)
                    Sesje- 2013 rok (0)
                        Uchwały sesji Nr XXIV z dnia 15.03.2013r. (15)
                        Uchwały sesji Nr XXV z dnia 04.04.2013r. (8)
                        Uchwały sesji Nr XXVI z dnia 25.04.2013r. (7)
                        Uchwały sesji Nr XXVII z dnia 06.06.2013r. (10)
                        Uchwały sesji XXVIII z dnia 08.08.2013 r. (9)
                        Uchwały sesji nr XXIX z dnia 12.09.2013r. (3)
                        Uchwaly sesji Nr XXX z dnia 24.09.2013r. (3)
                        Uchwały sesji Nr XXXI z dnia 22.10.2013 r. (15)
                        Uchwały sesji Nr XXXII z dnia 03.12.2013r. (6)
                        Uchwały sesji Nr XXXIII z dnia 17.12.2013r. (13)
                    Sesje- 2014 rok (0)
                        Protokół i Uchwały sesji Nr XXXIV z dnia 11.02.2014r. (7)
                        Protokół i Uchwały sesji Nr XXXV z dnia 27.03.2014r. (13)
                        Protokół i Uchwały sesji Nr XXXVI z dnia 24.04.2014 r. (8)
                        Protokół i Uchwały sesji Nr XXXVII z dnia 12.06.2014 r. (19)
                        Protokół i uchwały sesji XXXVIII z dnia 17.07.2014 r. (5)
                        Protokół i uchwały sesji Nr XXXIX z dnia 23.09.2014 r. (8)
                        Protokół i uchwały sesji Nr XL z dnia 04.11.2014 r. (9)
                kadencja 2014 - 2018 (0)
                    Sesje - 2014 rok (0)
                        Protokół i uchwały sesji Nr I z dnia 27.11.2014 r. (3)
                        Protokół i uchwały sesji Nr II z dnia 04.12.2014 r. (6)
                        Protokół i uchwały sesji Nr III z dnia 30.12.2014 r. (6)
                    Sesje - 2015 rok (0)
                        Protokół i uchwały sesji nr IV/2015 z dnia 16.01.2015 r. (3)
                        Protokół i uchwały sesji nr V/2015 z dnia 26.02.2015 r. (2)
                        Protokół i uchwały sesji nr VI/2015 z dnia 10.03.2015 r. (15)
                        Protokół i uchwały sesji nr VII/2015 z dnia 27.03.2015 r. (14)
                        Protokół i uchwały sesji nr VIII/2015 z dnia 21.05.2015 r. (8)
                        Protokół i uchwały sesji nr IX/2015 z dnia 02.06.2015 r. (3)
                        Protokół i uchwały sesji nr X/2015 z dnia 25.06.2015 r. (13)
                        Protokół i uchwały sesji nr XI/2015 z dnia 23.07.2015 r. (6)
                        Protokół i uchwały sesji nr XII/2015 z dnia 17.09.2015 r. (8)
                        Protokół i uchwały sesji nr XIII/2015 z dnia 20.10.2015 r. (5)
                        Protokół i uchwały sesji XIV/2015 z dnia 19.11.2015 r. (12)
                        Protokół i uchwały sesji nr XV/2015 z dnia 10.12.2015 r. (7)
                        Protokół i uchwały sesji XVI/2015 z dnia 22.12.2015 r. (7)
                    Sesje - 2016 rok (0)
                        Protokół i uchwały sesji nr XVII/2016 z dnia 25.02.2016 r. (25)
                        Protokół i uchwały z sesji nr XVIII/2016 z dnia 24.03.2016 r. (11)
                        Protokół i uchwały z sesji nr XIX/2016 z dnia 19.05.2016 r. (16)
                        Protokół i uchwały z sesji nr XX/2016 z dnia 23.06.2016 r. (7)
                        Protokół i uchwały z sesji nr XXI z dnia 12.09.2016 (3)
                        Protokół i uchwały z XXII sesji Rady -29.09.2016r. (12)
                        Protokół i uchwały z XXIII sesji Rady - 27.10.2016r. (8)
                        Protokół i uchwały XXIV sesji Rady - 15.12.2016r. (12)
                    Sesje - 2017 rok (0)
                        Protokół i uchwały z XXV sesji Rady -12.01.2017 (7)
                        Protokół i uchwały z XXVI sesji Rady - 26.01.2017r. (2)
                        Protokół i uchwały z XXVII sesji Rady - 9.02.2017r. (7)
                        Protokóły i uchwały z XXVIII sesji Rady - 30.03.2017r. (18)
                        Protokół i uchwały z XXIX sesji Rady -23.05.2017r. (13)
                        Protokół i uchwały z XXX sesji Rady - 8.06.2017r. (5)
                        Protokół i uchwały z XXXI sesji Rady - 18.07.2017r. (10)
                        Protokół i uchwały z XXXII sesji Rady -17.08.2017r. (6)
                        Protokół i uchwały z XXXIII sesji Rady - 24.10.2017r. (18)
                        Protokół i uchwały z XXXIV sesji Rady - 30.11.2017 r. (11)
                        Protokół i uchwały z XXXV sesji Rady - 19.12.2017 r. (11)
                    Sesje - 2018 rok (0)
                        Protokół i uchwały z XXXVI sesji Rady - 11.01.2018 r. (8)
                        Protokół i uchwały XXXVII sesji Rady - 30.01.2018 r. (7)
                        Protokół i uchwały XXXVIII sesji Rady - 22.02.2018 r. (7)
                        Protokół i uchwały z XXXIX sesji Rady - 27.03.2018 r. (14)
                        Protokół i uchwały z XL sesji Rady -10.05.2018 r. (12)
                        Protokół i uchwały z XLI sesji Rady - 12.06.2018 r. (8)
                        Protokół i uchwała z XLII Sesji Rady - 26.06.2018 r. (2)
                        Protokół i uchwały z XLIII sesji Rady - 26.07.2018 r. (9)
                        Protokół i uchwały z XLIV sesji Rady - 28.08.2018 r. (5)
                        Protokół i uchwały z XLV sesji Rady (10)
                        Protokół i uchwały z XLVI sesji Rady - 15.11.2018 r. (7)
                kadencja 2018-2024 (0)
                    Sesje -2018 (0)
                        Protokół i uchwały z sesji nr I -22.11.2018 r. (3)
                        Protokół i uchwały z II sesji Rady - 29.11.2018 (8)
                        Protokół i uchwały z III sesji Rady - 28.12.2018 (13)
                    Sesje 2019 (0)
                        Protokół i uchwały z IV sesji Rady - 29.01.2019 r. (5)
                        Protokół i uchwały z V sesji Rady - 28.02.2019 r. (12)
                        Protokół i uchwały z VI sesji Rady -26.03.2019 (9)
                        Protokół i Uchwały z VII sesji Rady - 09.05.2019 r. (14)
                        Protokół i Uchwała z VIII sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki -17.05.2019 r. (2)
                        Protokół i Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki - 18.06.2019 r. (10)
                        Protokół i Uchwały z X sesji - 29.08.2019 r. (13)
                        Protokół i Uchwały z XI sesji Rady - 17.10.2019 r. (13)
                        Protokół i Uchwały z XII sesji Rady - 14.11.2019 r. (11)
                        Uchwały z XIII sesji Rady - 19.12.2019 (13)
                    Sesje 2020 (0)
                        Protokół i uchwała z XIV sesji Rady - 07.01.2020 r. (2)
                        Protokół i uchwały z XV sesji Rady -14.02.2020 (16)
                        Protokół i Uchwały z XVI sesji Rady -19.03.2020 (10)
                        Protokół i uchwały z XVII sesji Rady - 23.04.2020 r. (12)
                        Protokół i uchwały z XVIII sesji Rady -04.06.2020 r. (16)
                        Protokół i uchwały z XIX sesji Rady-23.06.2020 r. (8)
                        Protokół i uchwały z XX sesji Rady -24.07.2020 r. (13)
                        Protokół i Uchwały z XXI sesji Rady - 29.09.2020 r. (9)
                        Protokół i uchwały z XXII sesji Rady -29.10.2020 r. (10)
                        Protokół i uchwały z XXIII sesji Rady -25.11.2020 r. (3)
                        Protokół i uchwały z XXIV sesji -22.12.2020 r. (9)
                    Sesje 2021 (0)
                        Protokół i uchwały z XXV sesji rady (13)
                        Protokół i uchwały z XXVI sesji - 25.02.2021 r. (8)
                        Protokół i uchwały z XXVII sesji Rady z dnia 15.04.2021 (16)
                        Protokół i uchwały z XXVIII sesji Rady 0 18.05.2021 (1)
                        Protokółł i uchwały z XXIX sesji Rady 15.06.2021 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XXX sesji Rady 22.06.2021 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XXXI sesji Rady -15.07.2021 (1)
                        Protokół i uchwały z XXXII sesji - 17.08.2021 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XXXIII sesji Rady - 23.09.2021 (1)
                        Protokół i Uchwały z XXXIV sesji Rady - 04.11.2021 r. (1)
                        Protokół i Uchwały z XXXV sesji Rady (1)
                        Protokół i Uchwały z XXXVI sesji Rady 9.12.2021 r. (1)
                        Protokół i Uchwały z XXXVII sesji Rady 14.12.2021 (1)
                    Sesje 2022 (1)
                        Protokół i Uchwały z XXXVIII sesji Rady -17.01.2022 (1)
                        Protokół i Uchwały z XXXIX sesji Rady-11.02.2022 (1)
                        Protokół i Uchwały z XL sesji - 1.03.2022 r. (1)
                        Protokół i Uchwały z XLI sesji Rady - 21.03.2022 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XLII sesji Rady -29.03.2022 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XLIII sesji Rady - 26.04.2022 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XLIV sesji Rady -26.05.2022 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XLV sesji Rady-23.06.2022 (1)
                        Protokół i uchwały z XLVI sesji - 11.07.2022 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XVLII sesji Rady - 25.08.2022 r. (1)
                        Protokół i uchwały z XLVIII sesji Rady (1)
                        Protokól i uchwały z XLIX sesji Rady - 29.09.2022 (1)
                        Protokół i uchwały z L sesji Rady Miejskiej - 08.11.2022 r. (1)
                        Protokół i uchwały z LI sesji Rady Miejskiej - 22.11.2022 r. (1)
                        Protokół i uchwały z LII sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki -15.12.2022 r. (1)
                        Uchwały z LIII sesji Rady- 20.12.2022 r. (1)
                    Sesje 2023 (0)
                        Protokół i Uchwały z LIV sesji Rady-12.01.2023 r. (1)
                        Protokół i Uchwały z LV sesji Rady-10.02.2023 (1)
                        Protokół i uchwały z obrad LVI sesji Rady -23.02.2023 r. (1)
                        Protokół i uchwały z LVII sesji Rady - 30.03.2023 r. (1)
                        Protokół i uchwały z LVIII sesji Rady - 25.04.2023 r. (1)
                        Protokół i uchwały z LIX sesji Rady - 30.05.2023 r. (1)
                        Protokół i uchwały z LX sesji Rady - 22.06.2023 r. (2)
                        Protokół i uchwały z LXI sesji Rady - 20.07.2023 r. (1)
                        Protokół i uchwały z LXII sesji Rady - 29.08.2023 r. (1)
                        Protokół i uchwały z LXIII sesji Rady - 04.10.2023 r. (1)
                        Protokół i materiały z LXIV sesji Rady -17.10.2023 r. (1)
                        Protokół i materiały z LXV sesji Rady - 31.10.2023 r. (1)
                        Protokół i uchwawły z LXVI sesji Rady - 7 .12.2023 r. (1)
                        Protokół i Uchwały z LXVII sesji Rady -14.12.2023 r. (1)
                    Sesja 2024 (0)
                        Uchwały i protokół z LXVIII sesji Rady - 06.02.2024 r. (1)
                        Uchwały i protokół z obrad LXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki (1)
                        Uchwały i protokół z LXX sesji Rady - 08.03.2024 (1)
                        Uchwały z LXXI sesji - 25.04.2024 r. (1)
                kadencja 2024-2029 (2)
            Nagrania i wyniki głosowania obrad (1)
    Rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Skoki (0)
        Rejestr uchwał (0)
            kadencja 1990-1994 (1)
            kadencja 1994-1998 (1)
            kadencja 1998-2002 (1)
            kadencja 2002-2006 (1)
            kadencja 2006-2010 (1)
            kadencja 2010-2014 (1)
            kadencja 2014-2018 (0)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
            kadencja 2018-2024 (0)
                2018 (1)
                2019 (1)
                od 2020 (1)
    Zbiór aktów prawa miejscowego (16)
    Opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym (1)
    Interpelacje i zapytania radnych (1)

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
    Burmistrz (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Rejestr Zarządzeń (0)
            Rejestr Zarządzeń Burmistrza (1)
        Zarządzenia (0)
            Zarządzenia Burmistrza (992)
                Rok 2012 (153)
                Rok 2013 (156)
                Rok 2014 (208)
                Rok 2015 (215)
                Rok 2016 (192)
                Rok 2017 (152)
                Rok 2018 (182)
                Rok 2019 (188)
                Rok 2020 (188)
                Rok 2021 (170)
                Rok 2022 (181)
                Rok 2023 (220)
                Rok 2024 (115)
    Sprawozdania z działalnośći (61)

Urząd Miasta i Gminy
    Struktura organizacyjna - Kontakt (0)
        Wykaz numerów telefonów do pracowników (1)
        Regulamin organizacyjny Urzędu (1)
    Załatwianie spraw (1)
    Obsługa w języku migowym (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Praca w Urzędzie (4)
    Kontrole w Urzędzie (1)
        2002 rok (1)
        2003 rok (1)
        2004 rok (1)
        2005 rok (1)
        2006 rok (1)
        2007 rok (1)
        2008 rok (1)
        2009 rok (1)
        2011 rok (1)
        2012 rok (6)
        2013 rok (4)
        2014 rok (4)
        2015 rok (3)
        2016 rok (2)
        2017 rok (10)
        Od 2018 roku (1)
    Ochrona danych osobowych (1)

Oświadczenia Majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Radni kadencji 2018-2024 (0)
            Piotr Babrakowski (7)
            Paweł Grabiński (7)
            Leszek Gronowicz (7)
            Marian Gruszka (7)
            Marek Grzegorzewski (7)
            Stanisław Janecko (7)
            Zbigniew Kubicki (7)
            Łukasz Kubiński (7)
            Małgorzata Mizgajska (7)
            Mateusz Stajkowski (7)
            Andrzej Surdyk (7)
            Wiesława Surdyk - Fertsch (7)
            Piotr Wiśniewski (7)
            Marzena Wyleżała (7)
            Zbigniew Kujawa Przewodniczący Rady (7)
        Radni kadencja 2014-2018 (0)
            Radny Piotr Babrakowski (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Jerzy Dembiński (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Franciszek Deminiak (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Paweł Grabiński (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Stanisław Janecko (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Stanisław Kaniewski (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radna Maria Kozłowska (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radna Alicja Kramer (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radna Aneta Matuszak (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Wiesław Nowak (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radna Jolanta Sawińska (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Arkadiusz Sommerfeld (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radna Wiesława Surdyk-Fertsch (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Roman Witek (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
            Radny Zbigniew Kujawa - Przewodniczący Rady (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (2)
        Burmistrz (0)
            2018 rok (3)
            2019 rok (1)
            2020 rok (1)
            2021 rok (1)
            2022 rok (1)
            2023 rok (1)
            2024 rok (1)
        Sekretarz Gminy (0)
            Blanka Gaździak (0)
                2017 rok (1)
                2018 rok (1)
                2019 rok (1)
                2020 rok (1)
                2021 rok (1)
                2022 rok (1)
                2023 rok (1)
        Skarbnik Gminy (0)
            2017 rok (1)
            2018 rok (1)
            2019 rok (2)
            2020 rok (1)
            2021 rok (1)
            2022 rok (1)
            2023 rok (1)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
            Dyrektor Przedszkola Samorządowego - Jolanta Czepek (0)
                2017 rok (1)
                2018 rok (1)
                2019 rok (2)
            Dyrektor Przedszkola Samorządowego - Małgorzata Futro (0)
                2019 rok (1)
                2020 rok (1)
                2021 rok (1)
                2022 rok (1)
                2023 rok (1)
            Dyrektor Gimnazjum nr 1 - Wiesław Sierzchuła (0)
                2017 rok (1)
            Dyrektor Szkoły Podstawowej (0)
                Wiesław Berendt (0)
                    2017 rok (1)
                    2018 rok (1)
                    2019 rok (3)
                    2020 rok (1)
                    2021 rok (1)
                    2022 rok (1)
                    2023 rok (1)
            Dyrektor Biblioteki Publicznej (0)
                Elżbieta Skrzypczak (0)
                    2017 rok (1)
                    2018 rok (1)
                    2019 rok (1)
                    2020 rok (1)
                    2021 rok (1)
                    2022 rok (1)
                    2023 rok (1)
            Kierownik ZWiK - Longin Walkowiak (0)
                2017 rok (1)
                2018 rok (1)
                2019 rok (1)
                2020 rok (1)
                2021 rok (1)
                2022 rok (1)
                2023 rok (1)
            Kierownik OPS- Robert Rogaliński (0)
                2017 rok (1)
                2018 rok (1)
                2019 rok (1)
                2020 rok (1)
                2021 rok (1)
                2022 rok (1)
                Rok 2023 (1)
            Kierownik OPS - Renata Kłosowska (1)
        Pracownicy Urzędu (0)
            Krystyna Torzewska (0)
                2017 rok (1)
                2018 rok (1)
                2019 rok (1)
                2020 rok (1)
                2021 rok (1)
                2022 rok (1)
                2023 rok (1)
            Jagoda Jung- Kaźmierczak (0)
                2017 rok (1)
                2018 rok (1)
                2019 rok (1)
                2020 rok (1)
                2021 rok (1)
                2022 rok (1)
                2023 rok (1)

Petycje
    Przepisy prawne (1)
    Informacja o złożonych petycjach (0)
        Rada Miejska Gminy Skoki (0)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2017 (1)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (2)
            Rok 2020 (6)
            Rok 2021 (5)
            Rok 2022 (1)
        Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (0)
            Rok 2016 (4)
            Rok 2017 (2)
            Rok 2018 (6)
            Rok 2019 (12)
            Rok 2020 (8)
            Rok 2021 (2)
            Rok 2022 (6)
            Rok 2023 (4)
            Rok 2024 (2)
    Rejestr petycji (0)
        Rejestr Rady Miejskiej Gminy (1)
        Rejestr Burmistrza (1)
    Zbiorcza informaca o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim (0)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2017 (0)
            Rada Miejska Gminy (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy (1)
        Rok 2018 (0)
            Rada Miejska Gminy Skoki (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy (1)
        Rok 2019 (0)
            Rada Miejska Gminy Skoki (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (1)
        Rok 2020 (0)
            Rada Miejska Gminy Skoki (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (1)
        Rok 2021 (0)
            Rada Miejska Gminy Skoki (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (1)
        Rok 2022 (0)
            Rada Miejska Gminy Skoki (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (1)
        Rok 2023 (0)
            Rada Miejska Gmina Skoki (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (1)
        Rok 2024 (0)
            Rada Miejska Gminy Skoki (1)
            Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (1)

Finanse Gminy
    Wykaz jednostek objętych konsolidacją (1)
    Dług publiczny (87)
    Budżet (0)
        Budżet 2005 (2)
        Budżet 2006 (10)
        Budżet 2007 (15)
        Budżet 2008 (13)
        Budżet 2009 (11)
        Budżet 2010 (11)
        Budżet 2011 (20)
        Budżet 2012 (18)
        Budżet 2013 (16)
        Budżet 2014 (18)
        Budżet 2015 (19)
        Budżet 2016 (18)
        Budżet 2017 (24)
        Budżet 2018 (21)
        Budżet 2019 (21)
        Budżet 2020 (17)
        Budżet 2021 (21)
        Budżet 2022 (24)
        Budżet 2023 (25)
        Budżet 2024 (10)
    Ciężar publiczny (81)
    Pomoc publiczna (10)
    Wieloletnia prognoza finansowa (0)
        2012-2032 (8)
        2013-2032 (8)
        2014-2036 (5)
        2015-2036 (9)
        2016-2036 (10)
        2017-2036 (8)
        2018-2036 (10)
        2019-2036 (13)
        2020-2036 (11)
        2021-2036 (13)
        2022-2036 (15)
        2023-2036 (15)
        2024-2038 (7)
    Publikacja sprawozdań finansowych (0)
        2018 (0)
            Sprawozdania finansowe łączne (1)
            Sprawozdania finansowe jednostkowe (4)
        2019 (0)
            Sprawozdania finansowe łączne (1)
            Sprawozdania finansowe jednostkowe (4)
        2020 (0)
            Sprawozdania finansowe łączne (1)
            Sprawozdania finansowe jednostkowe (4)
        2021 (0)
            Sprawozdania finansowe łączne (1)
            Sprawozdania finansowe jednostkowe (4)
        2022 (0)
            Sprawozdania finansowe łączne (1)
            Sprawozdania finansowe jednostkowe (1)
        2023 (0)
            Sprawozdania finansowe łączne (1)
            Sprawozdania finansowe jednostkowe (1)

Podatki i opłaty lokalne
    Podatki i opłaty 2018 rok (7)
    Podatki i opłaty 2019 rok (7)
        Druki podatkowe obowiązujące od 01.07.2019 r. (0)
            Druki podatkowe obowiązujące od 01.07.2019 r. (1)
            Podatek od nieruchomości (3)
            Podatek rolny (3)
            Podatek leśny (3)
            Podatek od środków transportowych (2)
    Podatki i opłaty 2020 rok (0)
        Podatek rolny (1)
        Podatek leśny (1)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Opłata targowa (1)
        Opłata prolongacyjna (1)
        Druki podatkowe (1)
    Podatki i opłaty 2021 rok (0)
        Podatek rolny (1)
        Podatek leśny (1)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Druki podatkowe (1)
        Podatek od środków transportowyych (1)
    Podatki i opłaty 2022 rok (0)
        Podatek rolny (1)
        Podatek leśny (1)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Opłata targowa (1)
        Druki podatkowe (1)
    Podatki i opłaty 2023 rok (0)
        Podatek rolny (1)
        Podatek leśny (1)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Opłata targowa (1)
        Druki podatkowe (1)
    Podatki i opłaty 2024 rok (0)
        Podatek rolny (1)
        Podatek leśny (1)
        Podatek od nieruchomści (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Opłata targowa (1)
        Druku podatkowe (1)
    Indywidualne interpretacje (1)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
    2015 rok (1)
    2016 rok (1)
    2017 rok (1)
    2018 , 2019, 2021 rok (3)
    2021, 2022, 2023 rok (2)
    2023,2024,2025,2026 rok (1)

Wyniki badań wody
    2014 rok (0)
        luty (1)
        maj (1)
        lipiec - sierpień (1)
        listopad (2)
        grudzień (1)
    2015 rok (0)
        luty (1)
        marzec (6)
        kwiecień (2)
        maj (2)
        czerwiec (1)
        lipiec (1)
        listopad (2)
        grudzień (2)
    2016 rok (0)
        styczeń (1)
        marzec (1)
        maj (3)
        czerwiec (2)
        lipiec (1)
        wrzesień (2)
        październik (1)
        listopad (1)
        grudzień (1)
    2017 rok (0)
        styczeń (0)
        luty (1)
        maj (2)
        lipiec (2)
        grudzień (4)
    2018 rok (0)
        marzec (1)
        czerwiec (1)
        lipiec (1)
    2019 rok (0)
        luty (1)
    2021 rok (2)
    2022 rok (4)
    2023 rok (4)
    2024 rok (9)

Oświata
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (0)
        2010/2011 (1)
        2011/2012 (1)
        2012/2013 (1)
        2013/2014 (1)
        2014/2015 (1)
        2015/2016 (1)
        2016/2017 (1)
        2017/2018 (1)
        2018/2019 (1)
        2019/2020 (1)
        2020/2021 (1)
        2021/2022 (1)
        2022/2023 (1)
        2024/2025 (0)
    Dotacje oświatowe (0)
        2017 (1)
        2018 (4)
        2019 (2)
        2020 (4)
        2021 (3)
        2022 (4)
        2023 (4)
        2024 (3)
    Informacja o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego i do klasy I Szkoły Podstawowej w Skokach (0)
        2019/2020 (1)
        2020/2021 (1)
        2021/2022 (1)
        2022/2023 (1)
        2023/2024 (1)
        2024/2025 (1)

Ochrona środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (1)
    Ochrona Środowiska (6)
        Decyzje środowiskowe (0)
            2009 rok (6)
            2010 rok (7)
            2011 rok (30)
            2012 rok (16)
            2014 rok (4)
            2015 rok (4)
            2016 rok (7)
            2017 rok (28)
            2018 rok (14)
            2019 rok (18)
            2020 rok (24)
            2021 rok (47)
            2022 rok (78)
            2023 rok (50)
            2024 rok (27)
            Zawiadomienia o wydanych decyzjach (9)
        Łowiectwo (1)
        Wyniki badań wód jezior (1)
        Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki (1)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
        Przedsiębiorcy prowadzący działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki (10)
        Leśnictwo (2)

Gospodarka przestrzenna
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2)
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (1)
    Wnioski w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018 r. (1)
    Lokalne standardy urbanistyczne (1)
    Formularze (1)
    Dane przestrzenne MPZP i SUiKZP (0)
        MPZP (20)
        SUiKZP (0)
    Dane przestrzenne Plan ogólny (1)
    Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (2)

Gminna ewidencja zabytków
    Gminna ewidencja zabytków (3)

Gospodarka komunalna
    Mienie komunalne (16)
    Przydział mieszkań komunalnych (1)
    Opłaty (4)
    Komunalizacja mienia (0)
        2014 (1)
        2020 (0)
        2022 (0)

Organizacje pozarządowe
    zlecanie zadań (1)
        tryb uproszczony- bieżące oferty (2)
        otwarty konkurs ofert (1)
        Wzory dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego (1)
        Wytyczne dla organizacji pozarządowych w zakresie składania ofert i rozliczania dotacji (1)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (0)
        2011 rok (1)
        2012 rok (2)
        2013 rok (2)
        2014 rok (2)
        2015 rok (1)
        2016 rok (1)
        2017 rok (1)
        2019 rok (2)
        2020 rok (2)
        2021 rok (2)
        2022 rok (2)
        2023 rok (2)
    Konsultacje aktów prawa miejscowego (0)
        Podstawa prawna konsultacji (1)
        Projekty do konsultacji - 2013 rok (0)
            Konsultacja uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych (1)
            Konsultacja uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania ze Stadionu Sportowego (1)
            Konsultacja uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, (1)
        Projekty do konsultacji- 2014 rok (0)
        Projekty do konsultacji - 2015 rok (0)
        Projekty do konsultacji - 2016 rok (0)
        Projekty do konsultacji -2017 rok (0)
        Projekty do konsultacji - 2018 rok (0)
        Projekty do konsultacji - 2019 rok (0)
        Projekty do konsultacji -2021 rok (0)
        Projekty do konsultacji - 2024 rok (1)
        Wyniki konsultacji (36)
    Komunikaty (0)

Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
    Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów (1)
    Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego (1)
    Monitor Polski (1)

Wybory
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (2)
    Wybory samorządowe 2024 (36)
        Wytyczne PKW oraz druki (1)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP (0)
    Wybory Prezydenta RP (0)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (1)
    Wybory ławników (0)

Zgromadzenia publiczne
    Informacja o zgromadzeniach publicznych (0)

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
    Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

Narodowy Spis Powszechny 2021
    Gminne Biuro Spisowe (1)

DOSTĘPNOŚĆ
    Dostępność architektoniczna i komunikacyjna (1)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021 rok (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2021-2024 (1)
    Wyniki badania dostępności (1)
    Plan ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami (1)

Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo
    PERN -informacje na temat środków bezpieczeństwa (1)
    Zalecenia SANEPID (2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij