Stawki podatku rolnego na 2020 

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla działek rolnych  – 
270,00 zł za 1 ha fizyczny

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XII/95/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020