Stawka podatku leśnego na rok 2020 wynosi 42,7328 za 1ha fizyczny lasu

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018)